Salmerne 4:8
I Fred gaar jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.
Bibel Viden Treasury

I will

Salmerne 3:5
Jeg lagde mig og sov ind, jeg vaagned, thi HERREN holder mig oppe.

Salmerne 16:8
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

Job 11:18,19
Tryg skal du være, fordi du har Haab; du ser dig om og gaar trygt til Hvile,…

Ordsprogene 3:24
sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;

1.Thessaloniker 4:13,14
Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Haab.…

1.Thessaloniker 5:10
som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham.

Aabenbaring 14:13
Og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde: Skriv: Salige ere de døde, som dø i Herren herefter. Ja, siger Aanden, de skulle hvile fra deres Møje, thi deres Gerninger følge med dem.

for

3.Mosebog 25:18,19
I skal gøre efter mine Anordninger og holde mine Lovbud, saa I gør efter dem; saa skal I bo trygt i Landet,…

3.Mosebog 26:5
Tærskning skal hos eder vare til Vinhøst, og Vinhøst skal vare til Saatid. I skal spise eder mætte i eders Brød og bo trygt i eders Land.

5.Mosebog 12:10
Men naar I er gaaet over Jordan og har fæstet Bo i det Land, HERREN eders Gud vil give eder til Arv, og han faar skaffet eder Ro for alle eders Fjender trindt omkring, saa I kan bo trygt,

5.Mosebog 33:27-29
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«…

Ezekiel 34:25
Jeg vil slutte en Fredspagt med dem og udrydde de vilde Dyr at Landet, saa de trygt kan bo i Ørkenen og sove i Skovene.

Hoseas 2:18
Paa hin Dag slutter jeg en Pagt for dem med Markens Dyr og Himmelens Fugle og Jordens Kryb; Bue, Sværd og Stridsvaaben sønderbryder jeg i Landet, og jeg lader dem bo trygt.

Romerne 8:35-39
Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?…

Links
Salmerne 4:8 InterlinearSalmerne 4:8 FlersprogedeSalmos 4:8 SpanskPsaume 4:8 FranskePsalm 4:8 TyskSalmerne 4:8 KinesiskPsalm 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 4:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden