Matthæus 8:6
»Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarlig.«
Bibel Viden Treasury

my.

Job 31:13,14
Har jeg ringeagtet min Træls og min Trælkvindes Ret, naar de trættede med mig,…

Apostlenes G. 10:7
Men da Engelen, som talte til ham, var gaaet bort, kaldte han to af sine Husfolk og en gudfrygtig Stridsmand af dem, som stadig vare om ham.

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Kolossenserne 4:1
I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide, at ogsaa I have en Herre i Himmelen.

1.Timotheus 6:2
Men de, der have troende Herrer, maa ikke ringeagte dem, fordi de ere Brødre, men tjene dem desto hellere, fordi de, som nyde godt af deres gode Gerning, ere troende og elskede. Lær dette, og forman dertil!

Filemon 1:16
ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, baade i Kødet og i Herren.

palsy.

Matthæus 4:24
Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.

Matthæus 9:2
Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.«

Markus 2:3
Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev baaren af fire.

*etc:

Apostlenes G. 8:7
Thi der var mange, som havde urene Aander, og af hvem disse fore ud, raabende med høj Røst; og mange værkbrudne og lamme bleve helbredte.

Apostlenes G. 9:33
Der fandt han en Mand ved Navn Æneas, som havde ligget otte Aar til Sengs og var værkbruden.

Links
Matthæus 8:6 InterlinearMatthæus 8:6 FlersprogedeMateo 8:6 SpanskMatthieu 8:6 FranskeMatthaeus 8:6 TyskMatthæus 8:6 KinesiskMatthew 8:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 8:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden