Matthæus 8:5
Men da han gik ind i Kapernaum, traadte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde:
Bibel Viden Treasury

entered.

Matthæus 4:13
Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne,

Matthæus 9:1
Og han gik om Bord i et Skib og for over og kom til sin egen By.

Matthæus 11:23
Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven staaende indtil denne Dag.

Markus 2:1
Og da han nogle Dage derefter atter gik ind i Kapernaum, spurgtes det, at han var hjemme.

Lukas 7:1
Men da han havde fuldendt alle sine Ord i Folkets Paahør, gik han ind i Kapernaum.

a centurion.

Matthæus 15:39
Og da han havde ladet Skarerne gaa bort, gik han om Bord i Skibet og kom til Magadans Egne.

.)

Matthæus 27:54
Men da Høvedsmanden og de, som tillige med, ham holdt Vagt over Jesus, saa Jordskælvet, og hvad der skete, frygtede de saare og sagde: »Sandelig, denne var Guds Søn.«

Markus 15:39
Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, saa, af han udaandede paa denne Vis, sagde han: »Sandelig, dette Menneske var Guds Søn.«

Lukas 7:2
Men en Høvedsmands Tjener, som denne holdt meget af, var syg og nær ved at dø.

*etc:

Apostlenes G. 10:1
Men en Mand i Kæsarea ved Navn Kornelius, en Høvedsmand ved den Afdeling, som kaldes den italienske,

*etc:

Apostlenes G. 22:25
Men da de havde udstrakt ham for Svøberne, sagde Paulus til den hosstaaende Høvedsmand: »Er det eder tilladt at hudstryge en romersk Mand, og det uden Dom?«

Apostlenes G. 23:17,23
Men Paulus kaldte en af Høvedsmændene til sig og sagde: »Før denne unge Mand hen til Krigsøversten; thi han har noget at melde ham.«…

Apostlenes G. 27:13,31,43
Da der nu blæste en Sønden: vind op, mente de at have naaet deres Hensigt, lettede Anker og sejlede langs med og nærmere ind under Kreta.…

Links
Matthæus 8:5 InterlinearMatthæus 8:5 FlersprogedeMateo 8:5 SpanskMatthieu 8:5 FranskeMatthaeus 8:5 TyskMatthæus 8:5 KinesiskMatthew 8:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 8:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden