Lukas 1:13
Men Engelen sagde til ham: »Frygt ikke, Sakarias! thi din Bøn er hørt, og din Hustru Elisabeth skal føde dig en Søn, og du skal kalde hans Navn Johannes.
Bibel Viden Treasury

Fear.

Lukas 24:36-40
Men medens de talte dette, stod han selv midt iblandt dem; og han siger til dem: »Fred være med eder!«…

Dommer 6:23
Men HERREN sagde til ham: »Fred være med dig! Frygt ikke, du skal ikke dø!«

Daniel 10:12
Saa sagde han til mig: »Frygt ikke, Daniel, thi straks den første Dag du gav dit Hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds Aasyn, blev dine Ord hørt, og jeg er kommet for dine Ords Skyld.

Matthæus 28:5
Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: »I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

Markus 16:6
Men han siger til dem: »Forfærdes ikke! I lede efter Jesus at Nazareth, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, se, der er Stedet, hvor de lagde ham.

thy prayer.

1.Mosebog 25:21
Men Isak bad til HERREN for sin Hustru, thi hun var ufrugtbar; og HERREN bønhørte ham, og Rebekka, hans Hustru, blev frugtsommelig.

1.Samuel 1:20-23
og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn Aaret efter og gav ham Navnet Samuel; »thi,« sagde hun, »jeg har bedt mig ham til hos HERREN!«…

Salmerne 118:21
Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse.

Apostlenes G. 10:31
og han sagde: Kornelius! din Bøn er hørt, og dine Almisser ere ihukommede for Gud.

and they.

1.Mosebog 17:10
og dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af Mandkøn hos eder skal omskæres.

1.Mosebog 18:14
Skulde noget være umuligt for Herren? Næste Aar ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og saa har Sara en Søn!«

Dommer 13:3-5
Nu viste HERRENS Engel sig for Kvinden og sagde til hende: »Se, du er ufrugtbar og har ingen Børn født; men du skal blive frugtsommelig og føde en Søn.…

1.Samuel 2:21
Og HERREN saa til Hanna, og hun blev frugtsommelig og fødte tre Sønner og to Døtre. Men Drengen Samuel voksede op hos HERREN.

2.Kongebog 4:16,17
Da sagde han: »Om et Aar ved denne Tid har du en Dreng ved Brystet!« Men hun sagde: »Nej dog, Herre! Den Guds Mand maa ikke narre sin Trælkvinde!«…

Salmerne 113:9
han, som lader barnløs Hustru sidde som lykkelig Barnemoder!

Salmerne 127:3-5
Se, Sønner er HERRENS Gave, Livsens Frugt er en Løn.…

thou.

Lukas 1:60-63
Og hans Moder svarede og sagde: »Nej, han skal kaldes Johannes.«…

Lukas 2:21
Og da otte Dage vare fuldkommede, saa han skulde omskæres, da blev hans Navn kaldt Jesus, som det var kaldt af Engelen, før han blev undfangen i Moders Liv.

1.Mosebog 17:19
Men Gud sagde: »Nej, din Ægtehustru Sara skal føde dig en Søn, som du skal kalde Isak; med ham vil jeg oprette min Pagt, og det skal være en evig Pagt, der skal gælde hans Afkom efter ham!

Esajas 8:3
Og jeg nærmede mig Profetinden, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn. Saa sagde HERREN til mig: »Kald ham Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov!

Hoseas 1:4,6,9,10
Og HERREN sagde til ham: »Kald ham Jizre'el; thi om en liden Stund hjemsøger jeg Jizre'els Blodskyld paa Jehus Hus og gør Ende paa Israels Hus's Rige.…

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Links
Lukas 1:13 InterlinearLukas 1:13 FlersprogedeLucas 1:13 SpanskLuc 1:13 FranskeLukas 1:13 TyskLukas 1:13 KinesiskLuke 1:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Lukas 1:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden