2.Korinther 8:10
Og jeg giver min Mening herom til Kende; thi dette er eder gavnligt, I, som jo i Fjor vare de første til at begynde, ikke alene med Gerningen, men endogsaa med Villien dertil.
Bibel Viden Treasury

I give.

1.Korinther 7:25,40
Men om Jomfruerne har jeg ikke nogen Befaling fra Herren, men giver min Mening til Kende som den, hvem Herren barmhjertigt har forundt at være troværdig.…

expedient.

2.Korinther 12:1
Rose mig maa jeg Gavnligt er det vel ikke; men jeg vil komme til Syner og Aabenbarelser fra Herren.

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Matthæus 10:42
Og den, som giver en af disse smaa ikkun et Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn.«

Johannes 11:50
»I vide intet; ej heller betænke I, at det er os gavnligt, at eet Menneske dør for Folket, og at ikke det hele Folk skal gaa til Grunde.«

Johannes 16:7
Men jeg siger eder Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men gaar jeg bort, saa vil jeg sende ham til eder.

Johannes 18:14
Men det var Kajfas, som havde givet Jøderne det Raad, at det var gavnligt, at eet Menneske døde for Folket.

1.Korinther 6:12
Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.

1.Korinther 10:23
Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger.

Filipperne 4:17
Ikke at jeg attraar Gaven, men jeg attraar den Frugt, som bliver rigelig til eders Fordel.

1.Timotheus 6:18,19
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele…

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

Jakob 2:15,16
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,…

to be.

2.Korinther 8:8
Jeg siger det ikke som en Befaling, men for ved andres Iver at prøve ogsaa eders Kærligheds Ægthed.

2.Korinther 9:2
jeg kend eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.

forward.

2.Korinther 8:3
Thi efter Evne (det vidner jeg) gave de, ja, over Evne af egen Drift,

Links
2.Korinther 8:10 Interlinear2.Korinther 8:10 Flersprogede2 Corintios 8:10 Spansk2 Corinthiens 8:10 Franske2 Korinther 8:10 Tysk2.Korinther 8:10 Kinesisk2 Corinthians 8:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Korinther 8:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden