Salmerne 137:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ved Babels Floder, der sad vi og græd, naar Zion randt os i Hu.

Norsk (1930)
Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu.

Svenska (1917)
Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion.

King James Bible
By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.

English Revised Version
By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.
Bibel Viden Treasury

A.

3463. B.C. cir

541. The author of this beautiful and affecting elegy is unknown, but the occasion is evident; and it was most probably composed during or near the close of the captivity.

the rivers

1.Mosebog 2:10-14
Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrømme.…

Ezra 8:21,31
Saa lod jeg der ved Floden Ahava udraabe en Faste til Ydmygelse for vor Guds Aasyn for hos ham at udvirke en lykkelig Rejse for os og vore Familier og Ejendele;…

Ezekiel 1:1
I det tredivte Aar paa den femte Dag i den fjerde Maaned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen aabnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud.

there sat

Nehemias 1:3,4
sagde de til mig: De tiloversblevne, de, som er tilbage fra Fangenskabet der i Landet, lever i stor Nød og Forsmædelse, og Jerusalems Mur er nedrevet og Portene opbrændt.…

Nehemias 2:3
og jeg sagde til Kongen: »Kongen leve evindelig! Hvor kan jeg andet end se modfalden ud, naar den By, hvor mine Fædres Grave er, ligger øde, og dens Porte er fortæret af Ilden?«

Job 2:12,13
Men da de i nogen Frastand saa op og ikke kunde genkende ham, opløftede de deres Røst og græd, sønderrev alle tre deres Kapper og kastede Støv op over deres Hoveder.…

Jeremias 13:17,18
Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets Skyld, den fælder saa bitre Taarer; mit Øje rinder med Graad, thi HERRENS Hjord føres bort.…

Jeremias 15:17
Ikke sad jeg og jubled i glades Lag; grebet af din Haand sad jeg ene, thi du fyldte mig med Harme.

Klagesangene 2:10
Zions Datters Ældste sidder paa Jorden i Tavshed; paa Hovedet kaster de Støv, de er klædt i Sæk; Jerusalems Jomfruer sænker mod Jord deres Hoved.

Ezekiel 3:15
Saa kom jeg til de landflygtige i Tel-Abib, de, som boede ved Floden Kebar, og der sad jeg syv Dage iblandt dem og stirrede hen for mig.

we wept

Salmerne 42:4
Min Sjæl er opløst, naar jeg kommer i Hu, hvorledes jeg vandred med Skaren op til Guds Hus under Jubelraab og Lovsang i Højtidsskaren.

Salmerne 102:9-14
Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Taarer…

Esajas 66:10
Glæd dig, Jerusalem! Der juble enhver, som har det kær, tag Del i dets Glæde, alle, som sørger over det,

Jeremias 51:50,51
I, som undslap Sværdet, drag bort, stands ikke, kom HERREN i Hu i det fjerne, lad Jerusalem komme frem i eders Tanker!…

Klagesangene 1:16
Derover græder mit Øje, det strømmer med Taarer, thi langt har jeg til en Trøster, som kvæger min Sjæl; mine Børn er fortabt, thi Fjenden er blevet for stærk.

Klagesangene 2:11,18
Mine Øjne hensvinder i Graad, mit Indre gløder, mit Hjerte er knust, fordi mit Folk er brudt sammen; thi Børn og spæde forsmægter paa Byens Torve;…

Klagesangene 3:48,51
Vandstrømme græder mit Øje, mit Folk brød sammen.…

Daniel 9:3
Jeg vendte mit Ansigt til Gud Herren for at fremføre Bøn og Begæring under Faste i Sæk og Aske.

Daniel 10:2,3
Paa den Tid holdt jeg, Daniel, Sorg i hele tre Uger.…

Lukas 19:41
Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde:

Aabenbaring 11:3
Og jeg vil give mine tvende Vidner, at de skulle profetere eet Tusinde, to Hundrede og tresindstyve Dage, klædte i Sække.

Links
Salmerne 137:1 InterlinearSalmerne 137:1 FlersprogedeSalmos 137:1 SpanskPsaume 137:1 FranskePsalm 137:1 TyskSalmerne 137:1 KinesiskPsalm 137:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 137
1Ved Babels Floder, der sad vi og græd, naar Zion randt os i Hu. 2Vi hængte vore Harper i Landets Pile.…
Krydshenvisninger
Nehemias 1:4
Da jeg hørte denne Tidende, satte jeg mig hen og græd og sørgede i flere Dage, og jeg fastede og bad for Himmelens Guds Aasyn,

Ezekiel 1:1
I det tredivte Aar paa den femte Dag i den fjerde Maaned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen aabnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud.

Ezekiel 1:3
kom HERRENS Ord til Præsten Ezekiel, Buzis Søn, i Kaldæernes Land ved Floden Kebar, og HERRENS Haand kom over ham der.

Salmerne 136:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden