Job 26
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Job til Orde og svarede:1Da tok Job til orde og sa: 1Därefter tog Job till orda och sade:
2Hvor har du dog hjulpet ham, den afmægtige, støttet den kraftløse Arm!2Hvor du har hjulpet den avmektige, støttet den kraftløse arm! 2Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige, huru har du ej stärkt den maktlöses arm!
3Hvor har du dog raadet ham, den uvise, kundgjort en Fylde af Visdom!3Hvor du har gitt den uvise råd, og hvilket overmål av visdom du har lagt for dagen! 3Vilka råd har du ej givit den ovise, och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen!
4Hvem hjalp dig med at faa Ordene frem, hvis Aand mon der talte af dig?4Hvem har du fremført dine ord for, og hvis ånd har talt gjennem dig? 4Vem gav dig kraft att tala sådana ord, och vems ande var det som kom till orda ur dig?
DANNORSVE
5Skyggerne skælver af Angst, de, som bor under Vandene;5Dødsrikets skygger skjelver, vannenes dyp og de som bor i dem. 5Dödsrikets skuggor gripas av ångest, djupets vatten och de som bo däri.
6blottet er Dødsriget for ham, Afgrunden uden Dække.6Dødsriket ligger åpent for ham og avgrunnen uten dekke. 6Dödsriket ligger blottat för honom, och avgrunden har intet täckelse.
7Han udspænder Norden over det tomme, ophænger Jorden paa intet;7Han breder Norden ut over det øde rum, han henger jorden på intet. 7Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet.
8Vandet binder han i sine Skyer, og Skylaget brister ikke derunder;8Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem. 8Han samlar vatten i sina moln såsom i ett knyte, och skyarna brista icke under bördan.
9han fæstner sin Trones Hjørner og breder sit Skylag derover;9Han lukker for sin trone, breder sine skyer over den. 9Han gömmer sin tron för vår åsyn, han omhöljer den med sina skyar.
DANNORSVE
10han drog en Kreds over Vandene, der, hvor Lys og Mørke skilles.10En grense har han dradd i en ring over vannene, der hvor lyset grenser til mørket. 10En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker.
11Himlens Støtter vakler, de gribes af Angst ved hans Trusel;11Himmelens støtter skjelver, og de forferdes for hans trusel. 11Himmelens pelare skälva, de gripas av förfäran vid hans näpst.
12med Vælde bragte han Havet til Ro og knuste Rahab med Kløgt;12Ved sin kraft oprører han havet, og ved sin forstand knuser han Rahab. 12Med sin kraft förskräckte han havet, och genom sitt förstånd sönderkrossade han Rahab.
13ved hans Aande klarede Himlen op hans Haand gennembored den flygtende Slange.13Ved hans ånde blir himmelen klar; hans hånd gjennemborer den lettfarende drage. 13Blott han andades, blev himmelen klar; hans hand genomborrade den snabba ormen.
14Se, det er kun Omridset af hans Vej, hvad hører vi andet end Hvisken? Hans Vældes Torden, hvo fatter vel den?14Se, dette er bare utkantene av hans verk; hvor svak er lyden av det ord vi hører! Men hans veldes torden - hvem forstår den? 14Se, detta är allenast utkanterna av hans verk; en sakta viskning är allt vad vi förnimma därom. Hans allmakts dunder, vem skulle kunna fatta det?
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 25
Top of Page
Top of Page