Jeremias 52:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han satte Ild paa HERRENS Hus og Kongens Palads og alle Husene i Jerusalem; paa alle Stormændenes Huse satte han Ild;

Norsk (1930)
Han brente op Herrens hus og kongens hus, og alle Jerusalems hus - alle stormennenes hus - brente han op med ild.

Svenska (1917)
Han brände upp HERRENS hus och konungshuset; ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld.

King James Bible
And burned the house of the LORD, and the king's house; and all the houses of Jerusalem, and all the houses of the great men, burned he with fire:

English Revised Version
and he burned the house of the LORD, and the king's house; and all the houses of Jerusalem, even every great house, burned he with fire.
Bibel Viden Treasury

burned

Jeremias 7:14
derfor vil jeg gøre med Huset, som mit Navn nævnes over, og som I stoler paa, og med Stedet, jeg gav eder og eders Fædre, ligesom jeg gjorde med Silo;

2.Kongebog 25:9
Han satte Ild paa HERRENS Hus og Kongens Palads og alle Husene i Jerusalem; paa alle Stormændenes Huse satte han Ild;

2.Krønikebog 36:19
De stak Ild paa Guds Hus, nedrev Jerusalems Mur, opbrændte alle dets Borge og ødelagde alle kostelige Ting deri.

Salmerne 74:6-8
Og alt det udskaarne Træværk der! De hugged det sønder med Økse og Hammer.…

Salmerne 79:1
En Salme af Asaf. Hedninger er trængt ind i din arvelod, Gud, de har besmittet dit hellige Tempel og gjort Jerusalem til en Stenhob;

Esajas 64:10,11
Dine hellige Byer er Ørk, Zion er blevet en Ørk, Jerusalem ligger i Grus;…

Klagesangene 2:7
Herren forkasted sit Alter, brød med sin Helligdom, hengav i Fjendens Haand dets Paladsers Mure; man skreg i HERRENS Hus som paa Festens Dag.

Ezekiel 7:20-22
I dets straalende Pragt satte de deres Stolthed, og deres vederstyggelige Billeder, deres væmmelige Guder, lavede de deraf: derfor gør jeg det til Snavs for dem.…

Ezekiel 24:21
Sig til Israels Hus: Saa siger den Herre HERREN: Se, jeg vil vanhellige min Helligdom, eders Hovmods Stolthed, eders Øjnes Lyst, eders Sjæles Længsel; og de Sønner og Døtre, I lod tilbage, skal falde for Sværdet!

Mika 3:12
For eders Skyld skal derfor Zion pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget til Krathøj.

Zakarias 11:1
Libanon, luk Dørene op, saa Ild kan fortære dine Cedre!

Matthæus 24:2
Men han svarede og sagde til dem: »Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«

Apostlenes G. 6:13,14
og de fremstillede falske Vidner, som sagde: »Dette Menneske holder ikke op med at tale Ord imod dette hellige Sted og imod Loven.…

the king's

Jeremias 22:14
som siger: »Jeg bygger mig et rummeligt Hus med luftige Sale,« som hugger sig Vinduer ud, klæder Væg med Cedertræ og maler det rødt.

Jeremias 34:22
se, den byder jeg, lyder det fra HERREN, at vende tilbage til denne By, og de skal angribe den og indtage og afbrænde den; og Judas Byer lægger jeg øde, saa ingen bor der!

Jeremias 37:8-10
og Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By, indtage og afbrænde den.…

Jeremias 38:23
Alle dine Hustruer og Børn skal føres ud til Kaldæerne, og du skal ikke undslippe deres Haand, men gribes af Babels Konges Haand, og denne By skal afbrændes!«

Jeremias 39:8,9
Kaldæerne satte Ild paa Kongens Palads og Folkets Huse og nedbrød Jerusalems Mure.…

Ezekiel 24:1-14
HERRENS Ord kom i det niende Aar paa den tiende Dag i den tiende Maaned til mig saaledes:…

Amos 2:5
saa sender jeg Ild mod Juda, den skal æde Jerusalems Borge.

Amos 3:10,11
De ved ej at gøre det rette, lyder det fra HERREN, de, som opdynger Uret og Vold i deres Borge.…

Amos 6:11
Thi HERREN, se, han byder og slaar det store Hus i Stykker, det lille Hus i Splinter.

Links
Jeremias 52:13 InterlinearJeremias 52:13 FlersprogedeJeremías 52:13 SpanskJérémie 52:13 FranskeJeremia 52:13 TyskJeremias 52:13 KinesiskJeremiah 52:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 52
12Paa den tiende Dag i den femte Maaned, det var Babels Konge Nebukadrezars nittende Regeringsaar, kom Nebuzar'adan, Øversten for Livvagten, Babels Konges Tjener, til Jerusalem. 13Han satte Ild paa HERRENS Hus og Kongens Palads og alle Husene i Jerusalem; paa alle Stormændenes Huse satte han Ild; 14og Murene om Jerusalem nedbrød hele Kaldæernes Hær, som Øversten for Livvagten havde med sig.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 9:8
og dette Hus skal blive en Ruindynge, og enhver, som gaar der forbi, skal blive slaaet af Rædsel og give sig til at haanfløjte. Og naar man siger: Hvorfor har HERREN handlet saaledes mod dette Land og dette Hus?

2.Kongebog 25:9
Han satte Ild paa HERRENS Hus og Kongens Palads og alle Husene i Jerusalem; paa alle Stormændenes Huse satte han Ild;

2.Krønikebog 36:19
De stak Ild paa Guds Hus, nedrev Jerusalems Mur, opbrændte alle dets Borge og ødelagde alle kostelige Ting deri.

Salmerne 74:6
Og alt det udskaarne Træværk der! De hugged det sønder med Økse og Hammer.

Salmerne 79:1
En Salme af Asaf. Hedninger er trængt ind i din arvelod, Gud, de har besmittet dit hellige Tempel og gjort Jerusalem til en Stenhob;

Esajas 64:10
Dine hellige Byer er Ørk, Zion er blevet en Ørk, Jerusalem ligger i Grus;

Esajas 64:11
vort hellige, herlige Tempel, hvor Fædrene priste dig, er blevet Luernes Rov, en Grushob er alt, hvad vi elsked.

Jeremias 6:5
Op! Vi rykker frem ved Nat og lægger hendes Borge øde.

Jeremias 19:13
Jerusalems og Judas Kongers Huse skal blive urene som Tofets Sted, alle de Huse, paa hvis Tage de tændte Offerild for al Himmelens Hær og udgød Drikofre for andre Guder.

Jeremias 21:10
Thi jeg retter mit Aasyn mod denne By til Ulykke og ikke til Lykke, lyder det fra HERREN; i Babels Konges Haand skal den gives, og han skal opbrænde den med Ild.«

Jeremias 21:14
Efter eders Gerningers Frugt hjemsøger jeg jer, lyder det fra HERREN; jeg sætter Ild paa dens Skov, den fortærer alt deromkring.

Jeremias 32:29
og Kaldæerne, der angriber denne By, skal komme og sætte Ild paa den og afbrænde Husene, paa hvis Tage man tændte Offerild for Ba'al og udgød Drikofre for andre Guder for at krænke mig.

Jeremias 34:22
se, den byder jeg, lyder det fra HERREN, at vende tilbage til denne By, og de skal angribe den og indtage og afbrænde den; og Judas Byer lægger jeg øde, saa ingen bor der!

Jeremias 39:8
Kaldæerne satte Ild paa Kongens Palads og Folkets Huse og nedbrød Jerusalems Mure.

Klagesangene 2:5
Herren har vist sig som Fjende, opslugt Israel, opslugt alle Paladser, lagt Borgene øde, ophobet Jammer paa Jammer i Judas Datter.

Klagesangene 2:6
Han nedrev sin Hytte, lagde sit Feststed øde, HERREN lod Fest og Sabbat gaa ad Glemme i Zion, bortstødte i heftig Vrede Konge og Præst.

Klagesangene 2:7
Herren forkasted sit Alter, brød med sin Helligdom, hengav i Fjendens Haand dets Paladsers Mure; man skreg i HERRENS Hus som paa Festens Dag.

Ezekiel 7:21
Jeg giver det som Bytte i de fremmedes Haand og som Rov til de mest gudløse paa Jorden, og de skal vanhellige det.

Ezekiel 16:41
de skal sætte Ild paa dine Huse og fuldbyrde Dommen over dig i mange Kvinders Paasyn. Jeg gør Ende paa din Bolen, og du skal ikke mere komme til at give Skøgeløn.

Mika 3:12
For eders Skyld skal derfor Zion pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget til Krathøj.

Jeremias 52:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden