Salmerne 17:3
Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig.
Krydshenvisninger
1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

Job 23:10
Thi han kender min Vej og min Vandel, som Guld gaar jeg frem af hans Prøve.

Salmerne 26:1
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Salmerne 26:2
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

Salmerne 39:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Salmerne 66:10
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;

Salmerne 139:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!

Jeremias 20:12
Du Hærskarers HERRE, som prøver den retfærdige, gennemskuer Nyrer og Hjerte, lad mig skue din Hævn paa dem, thi paa dig har jeg væltet min Sag.

Jeremias 50:20
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest,

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Links
Salmerne 17:3 InterlinearSalmerne 17:3 FlersprogedeSalmos 17:3 SpanskPsaume 17:3 FranskePsalm 17:3 TyskSalmerne 17:3 KinesiskPsalm 17:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 17:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden