Salmerne 55:19
Gud, som troner fra Fortids Dage, vil høre og ydmyge dem. — Sela. Thi der er ingen Forandring hos dem, og de frygter ikke for Gud.
Bibel Viden Treasury

hear

Salmerne 65:5
Du svarer os underfuldt i Retfærd, vor Frelses Gud, du Tilflugt for den vide Jord, for fjerne Strande,

Salmerne 143:12
udslet i din Miskundhed mine Fjender, tilintetgør alle, som trænger min Sjæl! Thi jeg er din Tjener.

1.Thessaloniker 2:15,16
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,…

Aabenbaring 6:10,11
Og de raabte med høj Røst og sagde: Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! undlader du at dømme og hævne vort Blod paa dem, som bo paa Jorden?…

even

Salmerne 90:1,2
En Bøn af den Guds Mand Moses. Herre, du var vor Bolig Slægt efter Slægt.…

5.Mosebog 33:27
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«

Mika 5:2
Og du, du Betlehem-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig skal udgaa mig een til at være Hersker i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds Dage.

Kolossenserne 1:17
og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaa ved ham.

Because.

no changes

Salmerne 73:5,6
de kender ikke til menneskelig Nød, de plages ikke som andre.…

Ordsprogene 1:32
thi tankeløses Egensind bliver deres Død, Taabers Sorgløshed bliver deres Undergang;

Prædikeren 8:11
Fordi den onde Gerning ikke i Hast rammes af Dommen faar Menneskenes Hjerte Mod til at gøre det onde,

Esajas 36:20
Hvor er der blandt alle disse Landes Guder nogen, der har frelst sit Land af min Haand? Mon da HERREN skulde kunne frelse Jerusalem?«

Jeremias 48:11
Moab var tryg fra sin Ungdom, laa roligt paa sin Bærme; det hældtes ikke fra Fad til Fad og vandrede ikke i Landflygtighed; derfor holdt det sin Smag, og dets Duft tabte sig ikke.

Sefanias 1:12
Til den Tid skal det ske: Jeg ransager Jerusalem med Lygter og hjemsøger Mændene der, som ligger i Ro paa deres Bærme, som siger i deres Hjerte: »HERREN gør hverken godt eller ondt.«

Links
Salmerne 55:19 InterlinearSalmerne 55:19 FlersprogedeSalmos 55:19 SpanskPsaume 55:19 FranskePsalm 55:19 TyskSalmerne 55:19 KinesiskPsalm 55:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 55:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden