Salmerne 55:20
Paa Venner lagde han Haand og brød sin Pagt.
Bibel Viden Treasury

but

1.Samuel 22:17
Og Kongen sagde til Vagten, som stod hos ham: »Træd frem og dræb HERRENS Præster; thi de staar ogsaa i Ledtog med David, og skønt de vidste, at han var paa Flugt, gav de mig ikke Underretning derom!« Men Kongens Folk vilde ikke lægge Haand paa HERRENS Præster.

1.Samuel 24:10
I Dag har du dog med egne Øjne set, at HERREN gav dig i min Haand inde i Hulen; og dog vilde jeg ikke dræbe dig, men skaanede dig og sagde: Jeg vil ikke lægge Haand paa min Herre, thi han er HERRENS Salvede!

2.Samuel 18:12
Men Manden svarede Joab: »Om jeg saa havde faaet tilvejet tusind Sekel, havde jeg ikke lagt Haand paa Kongens Søn; thi vi hørte jo selv, hvorledes Kongen bød dig, Abisjaj og Ittaj: Vogt vel paa den unge Absalom!

Apostlenes G. 12:1
Paa den Tid lagde Kong Herodes Haan paa nogle af Menigheden for at mishandle dem,

at peace

Salmerne 7:4
har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

Salmerne 109:5
de gør mig ondt for godt, gengælder min Kærlighed med Had.

Salmerne 120:6,7
Min Sjæl har længe nok boet blandt Folk, som hader Fred.…

broken [heb.

Salmerne 89:28,34,38
jeg bevarer for evigt min Miskundhed mod ham, min Pagt skal holdes ham troligt;…

2.Samuel 2:4
Da kom Judas Mænd derhen og salvede David til Konge over Judas Hus. Da David fik at vide, at Mændene i Jabesj i Gilead havde jordet Saul,

2.Samuel 5:3
Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og Kong David sluttede i Hebron Pagt med dem for HERRENS Aasyn, og de salvede David til Konge over Israel.

2.Samuel 14:32,33
Absalom svarede Joab: »Se, jeg sendte Bud efter dig og bad dig komme herhen, for at jeg kunde sende dig til Kongen og sige: Hvorfor kom jeg tilbage fra Gesjur? Det havde været bedre for mig, om jeg var blevet der! Men nu vil jeg stedes for Kongen; er der Skyld hos mig saa lad ham dræbe mig!«…

2.Samuel 15:10-12
Men Absalom havde i al Hemmelighed sendt Bud ud i alle Israels Stammer og ladet sige: »Naar I hører, der stødes i Horn, saa skal I raabe: Absalom er blevet Konge i Hebron!«…

Prædikeren 8:2
Hold en Konges Bud! Men drejer det sig om en Gudsed, saa forhast dig ikke.

Ezekiel 17:16-19
Saa sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Hvor den Konge bor, som gjorde ham til Konge, hvis Ed han lod haant om, og hvis Pagt han brød, der hos ham i Babel skal han dø.…

Links
Salmerne 55:20 InterlinearSalmerne 55:20 FlersprogedeSalmos 55:20 SpanskPsaume 55:20 FranskePsalm 55:20 TyskSalmerne 55:20 KinesiskPsalm 55:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 55:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden