Matthæus 14:4
Johannes sagde nemlig til ham: »Det er dig ikke tilladt at have hende.«
Bibel Viden Treasury

3.Mosebog 18:16
Din Broders Hustrus Blusel maa du ikke blotte, det er din Broders Blusel.

3.Mosebog 20:21
Om nogen tager sin Broders Hustru til Ægte, da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.

5.Mosebog 25:5,6
Naar flere Brødre bor sammen, og en af dem dør uden at efterlade sig nogen Søn, maa hans Enke ikke gifte sig med en fremmed Mand uden for Slægten; men hendes Svoger skal gaa til hende og tage hende til Ægte, idet han indgaar Svogerægteskab med hende.…

2.Samuel 12:7
Men Natan sagde til David: »Du er Manden! Saa siger HERREN, Israels Gud: Jeg salvede dig til Konge over Israel, og jeg friede dig af Sauls Haand;

1.Kongebog 21:19
Og tal saaledes til ham: Saa siger HERREN: Har du myrdet og allerede tiltraadt Arven? Sig fremdeles til ham: Saa siger HERREN: Paa samme Sted, Hundene slikkede Nabots Blod, skal de ogsaa slikke dit!«

2.Krønikebog 26:18,19
og de traadte frem for Kong Uzzija og sagde til ham: »At ofre HERREN Røgelse tilkommer ikke dig, Uzzija, men Arons Sønner, Præsterne, som er helliget til at ofre Røgelse; gaa ud af Helligdommen, thi du har handlet troløst, og det tjener dig ikke til Ære for HERREN din Gud!«…

Ordsprogene 28:1
Den gudløse flyr, skønt ingen er efter ham; tryg som en Løve er den retfærdige.

Esajas 8:20
Nej! Til Læren og Vidnesbyrdet! Saaledes skal visselig de komme til at tale, som nu er uden Morgenrøde.

Markus 6:18
Johannes sagde nemlig til Herodes: »Det er dig ikke tilladt at have din Broders Hustru.«

Apostlenes G. 24:24,25
Men nogle Dage efter kom Feliks med sin Hustru Drusilla, som var en Jødinde, og lod Paulus hente og hørte ham om Troen paa Kristus Jesus.…

Links
Matthæus 14:4 InterlinearMatthæus 14:4 FlersprogedeMateo 14:4 SpanskMatthieu 14:4 FranskeMatthaeus 14:4 TyskMatthæus 14:4 KinesiskMatthew 14:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 14:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden