Jeremias 30:11
Thi jeg er med dig, lyder det fra HERREN, for at frelse dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke jeg har spredt dig, men dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig med Maade, ikke lade dig helt ustraffet.
Bibel Viden Treasury

I am.

Jeremias 1:8,19
frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN.«…

Jeremias 15:20
Jeg gør dig for dette Folk til en Kobbermur, ingen kan storme; de skal kæmpe mod dig, men ikke faa Overhaand over dig, thi jeg er med dig for at frelse og redde dig, lyder det fra HERREN.

Jeremias 46:28
Frygt ikke, min Tjener Jakob, lyder det fra HERREN, thi jeg er med dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de Folk, blandt hvilke jeg har adsplittet dig; kun dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig med Maade, ikke lade dig helt ustraffet.

Esajas 8:10
Læg Raad op, det skal dog briste, gør Aftale, det slaar dog fejl, thi — Immanuel!

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Ezekiel 11:16,17
derfor skal du sige: Saa siger den Herre HERREN: Ja, jeg har ført dem langt bort blandt Folkene og spredt dem i Landene, og kun i ringe Maade var jeg dem en Helligdom i de Lande, hvor de kom hen.…

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Apostlenes G. 18:10
eftersom jeg er med dig, og ingen skal lægge Haand paa dig for at gøre dig noget ondt; thi jeg har et talrigt Folk i denne By.«

2.Timotheus 4:17,18,22
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.…

though.

Jeremias 4:27
Thi saa siger HERREN: Al Jorden bliver Ørk, men helt ødelægger jeg ikke.

Jeremias 5:10,18
Stig op paa dets Mure, læg øde, men ikke helt! Ryk Rankerne op, thi HERREN tilhører de ikke.…

Jeremias 46:27,28
Frygt derfor ikke, min Tjener Jakob, vær ikke bange, Israel; thi se, jeg frelser dig fra det fjerne og dit Afkom fra deres Fangenskabs Land; og Jakob skal vende hjem og bo roligt og trygt, og ingen skal skræmme ham.…

Ezekiel 11:13
Men medens jeg profeterede saaledes, døde Pelatja, Benajas Søn. Da faldt jeg paa mit Ansigt og raabte med høj Røst: »Ak, Herre, HERRE, vil du da helt udrydde Israels Rest?«

Amos 9:8,9
Se, den Herre HERRENS Øjne er vendt mod det syndige Rige, og jeg udsletter det af Jorden. Dog vil jeg ikke helt udslette Jakobs Hus, lyder det fra HERREN;…

Romerne 9:27-29
Men Esajas udraaber over Israel: »Om end Israels Børns Tal var som Havets Sand, saa skal kun Levningen frelses.…

Romerne 11:5-7
Saaledes er der ogsaa i den nærværende Tid blevet en Levning som et Naades-Udvalg.…

but I.

Jeremias 10:24
Tugt os, HERRE, men med Maade, ikke i Vrede, for ikke at gøre os færre!

Salmerne 6:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,

Esajas 27:7,8
Har han vel slaaet det, som de, der slog det, blev slagne, eller blev det myrdet, som deres Mordere myrdedes?…

Links
Jeremias 30:11 InterlinearJeremias 30:11 FlersprogedeJeremías 30:11 SpanskJérémie 30:11 FranskeJeremia 30:11 TyskJeremias 30:11 KinesiskJeremiah 30:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Jeremias 30:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden