Daniel 4:31
Men før Kongen endnu havde talt ud, lød en Røst fra Himmelen: »Det gives dig til Kende, Kong Nebukadnezar, at dit Kongedømme er taget fra dig!
Bibel Viden Treasury

the word.

Daniel 5:4,5
og medens de drak Vin, priste de deres Guder af Guld, Sølv, Kobber, Jern, Træ og Sten.…

2.Mosebog 15:9,10
Fjenden tænkte: »Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begær paa dem; jeg drager mit Sværd, min Haand skal udrydde dem.«…

Job 20:23
For at fylde hans Bug sender Gud sin Vredes Glød imod ham, lader sin Harme regne paa ham.

Lukas 12:20
Men Gud sagde til ham: Du Daare! i denne Nat kræves din Sjæl af dig; men hvem skal det høre til, som du har beredt?

Apostlenes G. 12:22,23
Og Folket raabte til ham: »Det er Guds Røst og ikke et Menneskes.«…

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

fell.

Daniel 4:24,34
saa betyder det, o Konge, og det er den Højestes Raad, som er udgaaet over min Herre Kongen:…

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Johannes 12:28
Fader herliggør dit Navn!« Da kom der en Røst fra Himmelen: »Baade har jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre det.«

Apostlenes G. 9:3-5
Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstraalede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.…

Aabenbaring 16:7
Og jeg hørte Alteret sige: Ja, Herre, Gud, du almægtige! sande og retfærdige ere dine Domme.

The kingdom.

Daniel 5:28
Perés betyder: Dit Rige er delt og givet til Medien og Persien.«

1.Samuel 13:14
men nu skal dit Kongedømme ikke bestaa. HERREN har udsøgt sig en Mand efter sit Hjerte, og ham har HERREN kaldet til Fyrste over sit Folk, fordi du ikke holdt, hvad HERREN bød dig!«

1.Samuel 15:23
thi Genstridighed er Trolddomssynd, og Egenraadighed er Afgudsbrøde. Fordi du har forkastet HERRENS Ord, har han forkastet dig, saa du ikke mere skal være Konge!«

Links
Daniel 4:31 InterlinearDaniel 4:31 FlersprogedeDaniel 4:31 SpanskDaniel 4:31 FranskeDaniel 4:31 TyskDaniel 4:31 KinesiskDaniel 4:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Daniel 4:30
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden