Josva 15
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter saaledes, at deres Landomraade strækker sig hen imod Edoms Omraade, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.1Den lodd som tilfalt Judas barns stamme efter deres ætter, strakte sig bortimot Edoms landemerke, til ørkenen Sin, lengst mot syd. 1Juda barns stam fick, efter sina släkter, sin lott söderut intill Edoms gräns, intill öknen Sin, längst ned i söder.
2Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,2Og deres grense mot syd gikk ut fra enden av Salthavet, fra den bukt som vender mot syd, 2Och deras södra gräns begynte vid ändan av Salthavet, vid dess sydligaste vik,
3og løber sønden om Akrabbimpasset, gaar videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og gaar derpaa videre til Hezron og op til Addar; saa drejer den om mod Karka'a,3bøide syd om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og opefter i syd for Kades-Barnea, gikk så over til Hesron og op til Adar; der svinget den bort til Karka, 3gick vidare söder om Skorpionhöjden och fram till Sin, drog sig så upp söder om Kades-Barnea, gick därefter framom Hesron och drog sig upp till Addar samt böjde sig sedan mot Karka.
4gaar videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; saa ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.4tok så bortefter til Asmon, gikk frem til Egyptens bekk og endte ute ved havet. Dette [sa Herren] skal være eders grense mot syd. 4Vidare gick den fram till Asmon och därifrån ut till Egyptens bäck; sedan gick gränsen ut vid havet. »Detta», sade han, »skall vara eder gräns i söder.»
DANNORSVE
5Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;5Grensen mot øst var Salthavet inntil Jordans utløp. På nordsiden gikk grensen fra den bukt av Salthavet hvor Jordan løper ut. 5Gränsen i öster var Salthavet ända till Jordans utlopp. Och gränsen på norra sidan begynte vid den vik av detta hav, där Jordan har sitt utlopp.
6derpaa strækker Grænsen sig opad til Bet-Hogla og gaar videre norden om Bet-Araba; saa strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten;6Derfra drog den sig op til Bet-Hogla og videre i nord for Bet-Ha'araba, op til den sten som har navn efter Bohan, Rubens sønn. 6Därifrån drog sig gränsen upp mot Bet-Hogla och gick fram norr om Bet-Haaraba; vidare drog sig gränsen upp till Bohans, Rubens sons, sten.
7derpaa strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpaa til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter gaar Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;7Så gikk grensen fra Akor-dalen op til Debir og vendte sig nordover til Gilgal, som ligger midt imot Adummim-skaret sønnenfor bekken, og gikk så over til vannet ved En-Semes og frem til En-Rogel. 7Därefter drog sig gränsen upp till Debir från Akors dal i nordlig riktning mot det Gilgal som ligger mitt emot Adummimshöjden, söder om bäcken; sedan gick gränsen fram till Semeskällans vatten och så ut till Rogelskällan.
8derpaa strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpaa strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende;8Derfra gikk grensen op til Hinnoms sønns dal, til sydsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så op til toppen av det fjell som ligger rett i vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa'im-dalen. 8Vidare drog sig gränsen uppåt Hinnoms sons dal, söder om Jebus' höjd, det är Jerusalem; därefter drog sig gränsen upp till toppen av det berg som ligger gent emot Hinnomsdalen, västerut, i norra ändan av Refaimsdalen.
9derpaa bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne paa Efronbjerget; saa bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;9Fra denne fjelltopp strakte grensen sig bort til Neftoah-vannets kilde og holdt frem til byene i Efrons fjellbygd, og tok så bortefter til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim. 9Och från toppen av detta berg drog sig gränsen fram till Neftoavattnets källa och vidare till städerna i Efrons bergsbygd; sedan drog sig gränsen till Baala, det är Kirjat-Jearim.
DANNORSVE
10derpaa drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Se'irbjerget, gaar videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: saa strækker den sig ned til Bet-Sjemesj og gaar videre til Timna;10Fra Ba'ala svinget den vestover til Se'ir-fjellet, tok over til nordsiden av Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så ned til Bet-Semes og frem til Timna. 10Och från Baala böjde sig gränsen åt väster mot Seirs bergsbygd och gick fram till Jearims bergshöjd, det är Kesalon, norr om denna, och gick så ned till Bet-Semes och framom Timna.
11derpaa løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; saa bøjer Grænsen om til Sjikkaron, gaar videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet.11Derefter gikk grensen nordover til Ekrons fjellrygg; der svinget den bort til Sikron, tok så over til Ba'ala-fjellet, gikk frem til Jabne'el og endte ute ved havet. 11Vidare gick gränsen till Ekrons höjd, norrut; därefter drog sig gränsen till Sickeron, gick så framom berget Baala och därifrån ut till Jabneel; sedan gick gränsen ut vid havet.
12Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Omraade efter deres Slægter.12Grensen mot vest var det store hav og landet langsmed det. Dette var Judas barns grense efter deres ætter, på alle sider. 12Och gränsen i väster följde Stora havet; det utgjorde gränsen. Dessa voro Juda barns gränser runt omkring, efter deras släkter.
DANNORSVE
13Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENS Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;13Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin del midt iblandt Judas barn efter Herrens ord til Josva; det var Anaks far Arbas by, som nu kalles Hebron. 13Men åt Kaleb, Jefunnes son, gavs, efter HERRENS befallning till Josua, en särskild del bland Juda barn, nämligen Arbas, Anaks faders, stad, det är Hebron.
14og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.14Og Kaleb drev bort derfra de tre anakitter Sesai og Akiman og Talmai, efterkommere av Anak. 14Och Kaleb fördrev därifrån Anaks tre söner, Sesai, Ahiman och Talmai, Anaks avkomlingar.
15Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat-Sefer.15Derfra drog han op mot innbyggerne i Debir - Debirs navn var før Kirjat-Sefer. 15Därifrån drog han upp mot Debirs invånare. Men Debir hette fordom Kirjat-Sefer.
16Da sagde Kaleb: »Den, som slaar Kirjat-Sefer og indtager det, giver jeg min Datter Aksa til Hustru!«16Og Kaleb sa: Den som vinner over Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi min datter Aksa til hustru. 16Och Kaleb sade: »Åt den som angriper Kirjat-Sefer och intager det vill jag giva min dotter Aksa till hustru.»
DANNORSVE
17Og da Kenizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.17Og kenisitten Otniel, Kalebs bror, inntok det; og han gav ham sin datter Aksa til hustru. 17När då Otniel, son till Kenas, Kalebs broder, intog det, gav han honom sin dotter Aksa till hustru.
18Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: »Hvad vil du?«18Og da hun kom [til sin manns hus], egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du? 18Och när hon kom till honom, intalade hon honom att begära ett stycke åkermark av hennes fader; och hon steg hastigt ned från åsnan. Då sade Kaleb till henne: »Vad önskar du?»
19Hun svarede: »Giv mig en Velsignelse! Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, maa du give mig Vandkilder!« Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.19Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder. 19Hon sade: »Giv mig en avskedsskänk; eftersom du har gift bort mig till det torra Sydlandet, må du giva mig vattenkällor.» Då gav han henne Illiotkällorna och Tatiotkällorna.
DANNORSVE
20Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:20Dette er Judas barns stammes arv efter deres ætter: 20Detta var nu Juda barns stams arvedel, efter deras släkter.
21Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabze'el, Eder, Jagur,21Byene ved den ytterste grense av Judas barns stamme mot Edoms landemerke, i sydlandet, var: Kabse'el og Eder og Jagur 21Och de städer som lågo ytterst i Juda barns stam, mot Edoms gräns, i Sydlandet, voro: Kabseel, Eder, Jagur,
22Kina, Dimona, Ar'ara,22og Kina og Dimona og Adada 22Kina, Dimona, Adada,
23Kedesj, Hazor, Jitnan,23og Kedes og Hasor og Jitnan, 23Kedes, Hasor och Jitnan,
DANNORSVE
24Zif, Telam, Bealot,24Sif og Telem og Bealot 24Sif, Telem, Bealot,
25Hazor-Hadatta, Kerijot-Hezron, det er Hazor,25og Hasor-Hadatta og Kerijot, Hesron, det er Hasor, 25Hasor-Hadatta, Keriot, Hesron, det är Hasor,
26Amam, Sjema, Molada,26Amam og Sema og Molada 26Amam, Sema, Molada,
27Hazar-Gadda, Hesjmon, Bet-Pelet,27og Hasur-Gadda og Hesmon og Bet-Pelet 27Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet,
28Hazar-Sjual, Be'ersjeba med Smaabyer,28og Hasar-Sual og Be'erseba og Bisjotja, 28Hasar-Sual, Beer-Seba och Bisjotja,
DANNORSVE
29Ba'ala, Ijjim, Ezem,29Ba'ala og Ijim og Esem 29Baala, Ijim, Esem,
30Eltolad, Betul, Horma,30og Eltolad og Kesil og Horma 30Eltolad, Kesil, Horma,
31Ziklag, Madmanna, Sansanna,31og Siklag og Madmanna og Sansanna 31Siklag, Madmanna, Sansanna,
32Lebaot, Sjilhim og En-Rimmon; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.32og Lebaot og Silhim og Ajin og Rimmon - i alt ni og tyve byer med tilhørende landsbyer. 32Lebaot, Silhim, Ain och Rimmon -- tillsammans tjugunio städer med sina byar.
33I Lavlandet: Esjtaol, Zor'a, Asjna,33I lavlandet: Estaol og Sora og Asna 33I Låglandet: Estaol, Sorga, Asna,
DANNORSVE
34Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam,34og Sanoah og En-Gannim, Tappuah og Haenam. 34Sanoa och En-Gannim, Tappua och Enam,
35Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,35Jarmut og Adullam, Soko og Aseka 35Jarmut och Adullam, Soko och Aseka,
36Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.36og Sa'ara'im og Adita'im og Haggedera og Gederota'im - fjorten byer med tilhørende landsbyer; 36Saaraim, Aditaim, Gedera och Gederotaim -- fjorton städer med sina byar;
37Zenan, Hadasja, Migdal-Gad,37Senan og Hadasa og Migdal-Gad 37Senan, Hadasa, Migdal-Gad,
38Dil'an, Mizpe, Jokte'el,38og Dilan og Mispe og Jokte'el, 38Dilean, Mispe, Jokteel,
DANNORSVE
39Lakisj, Bozkat, Eglon,39Lakis og Boskat og Eglon 39Lakis, Boskat, Eglon,
40Kabbon, Lamas, Kitlisj,40og Kabbon og Lahmas og Kitlis 40Kabbon, Lamas, Kitlis,
41Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.41og Gederot, Bet-Dagon og Na'ama og Makkeda - seksten byer med tilhørende landsbyer; 41Gederot, Bet-Dagon, Naama och Mackeda -- sexton städer med sina byar;
42Libna, Eter, Asjan,42Libna og Eter og Asan 42Libna, Eter, Asan,
43Jifta, Asjna, Nezib,43og Jiftah og Asna og Nesib 43Jifta, Asna, Nesib,
DANNORSVE
44Ke'ila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.44og Ke'ila og Aksib og Maresa - ni byer med tilhørende landsbyer; 44Kegila, Aksib och Maresa -- nio städer med sina byar;
45Ekron med Smaabyer og Landsbyer;45Ekron med tilhørende byer og landsbyer; 45Ekron med underlydande städer och byar;
46fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger paa Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;46fra Ekron og vestover alt som lå på Asdod-siden, med tilhørende landsbyer; 46från Ekron till havet allt vad som ligger på sidan om Asdod samt dithörande byar;
47Asdod med Smaabyer og Landsbyer; Gaza med Smaabyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.47Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det. 47vidare Asdod med underlydande städer och byar, Gasa med underlydande städer och byar ända till Egyptens bäck och fram till Stora havet, som utgjorde gränsen.
48I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,48Og i fjellbygdene: Samir og Jattir og Soko 48Och i Bergsbygden: Samir, Jattir, Soko,
DANNORSVE
49Danna, Kirjat-Sefer, det er Debir,49og Danna og Kirjat-Sanna, det er Debir, 49Danna, Kirjat-Sanna, det är Debir,
50Anab, Esjtemo, Anim,50og Anab og Estemo og Anim 50Anab, Estemo, Anim,
51Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.51og Gosen og Holon og Gilo - elleve byer med tilhørende landsbyer; 51Gosen, Holon och Gilo -- elva städer med sina byar;
52Arab, Duma, Esj'an,52Arab og Duma og Esan 52Arab, Ruma, Esean,
53Janum, Bet-Tappua, Afeka,53og Janim og Bet-Tappuah og Afeka 53Janum, Bet-Tappua, Afeka,
DANNORSVE
54Humta, Kirjat-Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.54og Humta og Kirjat-Arba, det er Hebron, og Sior - ni byer med tilhørende landsbyer; 54Humta, Kirjat-Arba, det är Hebron, och Sior -- nio städer med sina byar;
55Maon, Karmel, Zif, Jutta,55Maon, Karmel og Sif og Juta 55Maon, Karmel, Sif, Juta,
56Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,56og Jisre'el og Jokdeam og Sanoah, 56Jisreel, Jokdeam och Sanoa,
57Kain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.57Hakka'in, Gibea og Timna - ti byer med tilhørende landsbyer; 57Kain, Gibea och Timna -- tio städer med sina byar;
58Halhul, Bet-Zur, Gedor,58Halhul, Bet-Sur og Gedor 58Halhul, Bet-Sur, Gedor,
DANNORSVE
59Ma'arat, Bet-Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.59og Ma'arat og Bet-Anot og Eltekon - seks byer med tilhørende landsbyer; 59Maarat, Bet-Anot och Eltekon -- sex städer med sina byar;
60Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.60Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og Harabba - to byer med tilhørende landsbyer. 60Kirjat-Baal, det är Kirjat-Jearim, och Rabba -- två städer med sina byar;
61I Ørkenen: Bet-Araba, Middin, Sekaka,61I ørkenen: Bet-Ha'araba, Middin og Sekaka 61I Öknen: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,
62Nibsjan, Ir-Mela og En-Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.62og Hannibsan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer. 62Nibsan, Ir-Hammela och En-Gedi -- sex städer med sina byar.
63Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.63Men jebusittene, som bodde i Jerusalem, kunde Judas barn ikke drive bort; og jebusittene blev boende sammen med Judas barn i Jerusalem og der bor de den dag idag. 63Men jebuséerna, som bodde i Jerusalem, kunde Juda barn icke fördriva; därför bodde ock jebuséerna kvar bland Juda barn i Jerusalem, såsom de göra ännu i dag.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 14
Top of Page
Top of Page