Salmerne 24
Dansk (1917 / 1931)
1Af David. En Salme. HERRENS er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpaa;

2thi han har grundlagt den paa Have, grundfæstet den paa Strømme.

3Hvo kan gaa op paa HERRENS Bjerg, og hvo kan staa paa hans hellige Sted?

4Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;

5han faar Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud.

6Saa er den Slægt, som spørger efter ham, som søger dit Aasyn, Jakobs Gud! — Sela.

7Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

8Hvo er den Ærens Konge? HERREN, stærk og vældig, HERREN, vældig i Krig!

9Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

10Hvo er han, den Ærens Konge? HERREN, Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! — Sela.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 23
Top of Page
Top of Page