1.Mosebog 11
Dansk (1917 / 1931)
1Hele Menneskeheden havde eet Tungemaal og samme Sprog. 2Da de nu drog østerpaa, traf de paa en Dal i Sinear, og der slog de sig ned. 3Da sagde de til hverandre: »Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!« De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk. 4Derpaa sagde de: »Kom, lad os bygge os en By og et Taarn, hvis Top naar til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!« 5Men HERREN steg ned for at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede, 6og han sagde: »Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemaal; og naar de nu først er begyndt saaledes, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem; 7lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemaal der, saa de ikke forstaar hverandres Tungemaal!« 8Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen. 9Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede HERREN al Jordens Tungemaal, og derfra spredte HERREN dem ud over hele Jorden.

10Dette er Sems Slægtebog. Da Sem var 100 Aar gammel, avlede han Arpaksjad, to Aar efter Vandfloden; 11og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 Aar og avlede Sønner og Døtre.

12Da Arpaksjad havde levet 35 Aar, avlede han Sjela; 13og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 Aar og avlede Sønner og Døtre.

14Da Sjela havde levet 30 Aar, avlede han Eber; 15og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 Aar og avlede Sønner og Døtre.

16Da Eber havde levet 34 Aar, avlede han Peleg; 17og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 Aar og avlede Sønner og Døtre.

18Da Peleg havde levet 30 Aar, avlede han Re'u; 19og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 Aar og avlede Sønner og Døtre.

20Da Re'u havde levet 32 Aar, avlede han Serug; 21og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 Aar og avlede Sønner og Døtre.

22Da Serug havde levet 30 Aar, avlede han Nakor; 23og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 Aar og avlede Sønner og Døtre.

24Da Nakor havde levet 29 Aar, avlede han Tara; 25og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 Aar og avlede Sønner og Døtre.

26Da Tara havde levet 70 Aar, avlede han Abram, Nakor og Haran.

27Dette er Taras Slægtebog. Tara avlede Abram, Nakor og Haran. Haran avlede Lot. 28Haran døde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur Kasdim. 29Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader. 30Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Børn.

31Tara tog sin Søn Abram, sin Sønnesøn Lot, Harans Søn, og sin Sønnekone Saraj, hans Søn Abrams Hustru, og førte dem fra Ur Kasdim for at begive sig til Kana'ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der. 32Taras Levetid var 205 Aar; og Tara døde i Karan.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Genesis 10
Top of Page
Top of Page