2.Krønikebog 2:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Huram føjede til: »Lovet være HERREN, Israels Gud, som har skabt Himmelen og Jorden, at han har givet Kong David en viis Søn, der har Forstand og Indsigt til at bygge et Hus for HERREN og et kongeligt Palads.

Norsk (1930)
Og Hiram skrev videre: Lovet være Herren, Israels Gud, som har gjort himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for sig selv til kongebolig!

Svenska (1917)
Och Huram skrev ytterligare: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, han som har givit konung David en vis son, så utrustad med klokhet och förstånd, att han kan bygga ett hus åt HERREN och ett hus åt sig själv till konungaboning!

King James Bible
Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the LORD, and an house for his kingdom.

English Revised Version
Huram said moreover, Blessed be the LORD, the God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with discretion and understanding, that should build an house for the LORD, and an house for his kingdom.
Bibel Viden Treasury

Huram

1.Kongebog 5:7
Da Hiram modtog dette Bud fra Salomo, glædede det ham meget, og han sagde: »Lovet være HERREN i Dag, fordi han har givet David en viis Søn til at herske over dette store Folk!«

1.Krønikebog 29:20
Derpaa sagde David til hele Forsamlingen: »Lov HERREN eders Gud!« Og hele Forsamlingen lovede HERREN, deres Fædres Gud, og kastede sig ned for HERREN og Kongen.

Salmerne 72:18,19
Lovet være Gud HERREN, Israels Gud, som ene gør Undergerninger,…

Lukas 1:68
»Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

that made heaven

1.Mosebog 1:1-2:25
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.…

Salmerne 33:6
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

Salmerne 102:5
Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden;

Salmerne 124:8
Vor Hjælp er HERRENS Navn, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 136:5,6
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 146:5,6
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,…

Jeremias 10:10
Men HERREN er Gud i Sandhed, han er en levende Gud og en evig Konge; for hans Vrede skælver Jorden, og Folkene udholder ikke hans Harme.

Apostlenes G. 4:24
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,

Apostlenes G. 14:15
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Kolossenserne 1:16,17
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;…

Aabenbaring 4:11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og paa Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.

Aabenbaring 10:6
og svor ved ham, som lever i Evighedernes Evigheder, som bar skabt Himmelen, og hvad deri er, og Jorden, og hvad derpaa er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke mere skal gives Tid;

2.Krønikebog 1:10-12
Giv mig derfor Visdom og Indsigt, saa jeg kan færdes ret over for dette Folk, thi hvem kan dømme dette dit store Folk?«…

an house

2.Krønikebog 2:1
Salomo fik i Sinde at bygge et Hus for HERRENS Navn og et kongeligt Palads.

Links
2.Krønikebog 2:12 Interlinear2.Krønikebog 2:12 Flersprogede2 Crónicas 2:12 Spansk2 Chroniques 2:12 Franske2 Chronik 2:12 Tysk2.Krønikebog 2:12 Kinesisk2 Chronicles 2:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Krønikebog 2
11Kong Huram af Tyrus svarede i et Brev, som han sendte Salomo: »Fordi HERREN elsker sit Folk, har han gjort dig til Konge over dem!« 12Og Huram føjede til: »Lovet være HERREN, Israels Gud, som har skabt Himmelen og Jorden, at han har givet Kong David en viis Søn, der har Forstand og Indsigt til at bygge et Hus for HERREN og et kongeligt Palads. 13Her sender jeg dig en kyndig og indsigtsfuld Mand, Huram-Abi;…
Krydshenvisninger
2.Krønikebog 2:1
Salomo fik i Sinde at bygge et Hus for HERRENS Navn og et kongeligt Palads.

2.Krønikebog 2:13
Her sender jeg dig en kyndig og indsigtsfuld Mand, Huram-Abi;

Salmerne 33:6
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

2.Krønikebog 2:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden