Matthæus 17:22
Og medens de vandrede sammen i Galilæa, sagde Jesus til dem: »Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder;
Bibel Viden Treasury

The Son.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Matthæus 20:17,18
Og da Jesus drog op til Jerusalem, tog han de tolv Disciple til Side og sagde til dem paa Vejen:…

Markus 8:31
Og han begyndte at lære dem, at Menneskesønnen skulde lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og opstaa efter tre Dage.

Markus 9:30,31
Og da de gik ud derfra, vandrede de igennem Galilæa; og han vilde ikke, at nogen skulde vide det.…

Markus 10:33,34
»Se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skulle dømme ham til Døden og overgive ham til Hedningerne;…

Lukas 9:22,44
idet han sagde: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.«…

Lukas 18:31-34
Men han tog de tolv til sig og sagde til dem: »Se, vi drage op til Jerusalem, og alle de Ting, som ere skrevne ved Profeterne, skulle fuldbyrdes paa Menneskesønnen.…

Lukas 24:6,7,26,46
Han er ikke her, men han er opstanden; kommer i Hu, hvorledes han talte til eder, medens han endnu var i Galilæa, og sagde,…

betrayed.

Matthæus 24:10
Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.

Matthæus 26:16,46
Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at forraade ham.…

Apostlenes G. 7:52
Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,

1.Korinther 11:23
Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg ogsaa har overleveret eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog Brød,

Links
Matthæus 17:22 InterlinearMatthæus 17:22 FlersprogedeMateo 17:22 SpanskMatthieu 17:22 FranskeMatthaeus 17:22 TyskMatthæus 17:22 KinesiskMatthew 17:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 17:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden