Matthæus 15:16
Og han sagde: »Ere ogsaa I endnu saa uforstandige?
Bibel Viden Treasury

Matthæus 15:10
Og han kaldte Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører og forstaar!

Matthæus 13:51
Have I forstaaet alt dette?« De sige til ham: »Ja.«

Matthæus 16:9,11
Forstaa I ikke endnu? Komme I heller ikke i Hu de fem Brød til de fem Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op?…

Esajas 28:9,10
»Hvem vil han belære, hvem tyder han Syner — mon afvante Børn, nys tagne fra Brystet?…

Markus 6:52
Thi de havde ikke faaet Forstand af det, som var sket med Brødene; men deres Hjerte var forhærdet.

Markus 7:18
Og han siger til dem: »Ere ogsaa I saa uforstandige? Forstaa I ikke, at intet, som udefra gaar ind i Mennesket, kan gøre ham uren?

Markus 8:17,18
Og da han mærkede dette, siger han til dem: »Hvorfor tænke I paa, at I ikke have Brød? Skønne I ikke endnu, og forstaa I ikke? Er eders Hjerte forhærdet?…

Markus 9:32
Men de forstode ikke det Ord og frygtede for at spørge ham.

Lukas 9:45
Men de forstode ikke dette Ord, og det var skjult for dem, saa de ikke begreb det, og de frygtede for at spørge ham om dette Ord.

Lukas 18:34
Og de fattede intet deraf, og dette Ord var skjult for dem, og de forstode ikke det, som blev sagt.

Lukas 24:45
Da oplod han deres Forstand til at forstaa Skrifterne.

Hebræerne 5:12
Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde.

Links
Matthæus 15:16 InterlinearMatthæus 15:16 FlersprogedeMateo 15:16 SpanskMatthieu 15:16 FranskeMatthaeus 15:16 TyskMatthæus 15:16 KinesiskMatthew 15:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 15:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden