Matthæus 1:6
og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru;
Bibel Viden Treasury

Jesse.

Ruth 4:22
Obed avlede Isaj, og Isaj avlede David.

1.Samuel 16:1,11-13
og HERREN sagde til Samuel: »Hvor længe vil du gaa og sørge over Saul? Jeg har jo dog forkastet ham, saa han ikke mere skal være Konge over Israel. Fyld dit Horn med Olie og drag af Sted! Jeg sender dig til Betlehemiten Isaj, thi jeg har udset mig en Konge blandt hans Sønner.«…

1.Samuel 17:12,58
David var Søn af en Efratit i Betlehem i Juda ved Navn Isaj, som havde otte Sønner. Denne Mand var paa Sauls Tid gammel og til Aars.…

1.Samuel 20:30,31
Da blussede Sauls Vrede op imod Jonatan, og han sagde til ham; »Du Søn af en vanartet Kvinde! Ved jeg ikke, at du er Ven med Isajs Søn til Skam for dig selv og for din Moders Blusel?…

1.Samuel 22:8
siden I alle har sammensvoret eder imod mig, og ingen lod mig det vide, da min Søn sluttede Pagt med Isajs Søn? Ingen af eder havde Medfølelse med mig og lod mig vide, at min Søn havde faaet min Træl til at optræde som min Fjende, som han nu gør.«

2.Samuel 23:1
Dette er Davids sidste Ord; Saa siger David, Isajs Søn, saa siger Manden, Højt ophøjet, Jakobs Guds salvede, Helten i Israels Sange:

1.Krønikebog 2:15
sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;

Salmerne 72:20
Her ender Davids, Isajs Søns, Bønner.

Esajas 11:1
Men der skyder en Kvist af Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

Apostlenes G. 13:22,23
Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.«…

Solomon.

2.Samuel 12:24,25
Derpaa trøstede David sin Hustru Batseba, og efter at han var gaaet ind til hende og havde ligget hos hende, fødte hun en Søn, som han kaldte Salomo, og ham elskede HERREN.…

1.Krønikebog 3:5
Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua;

1.Krønikebog 14:4
Navnene paa de Børn, han fik i Jerusalem, er følgende: Sjammua, Sjobab, Natan, Salomo,

1.Krønikebog 28:5
Og af alle mine Sønner — HERREN har givet mig mange Sønner — har han udvalgt min Søn Salomo til at sidde paa HERRENS Kongetrone og herske over Israel.

her.

2.Samuel 11:3,26,27
David sendte da Bud for at forhøre sig om hende, og der blev sagt: »Det er vist Batseba, Eliams Datter, Hetiten Urias's Hustru!«…

1.Kongebog 1:11-17,28-31
Da sagde Natan til Batseba, Salomos Moder: »Du har vel hørt, at Adonija, Haggits Søn, har opkastet sig til Konge uden vor Herre Davids Vidende?…

1.Kongebog 15:5
fordi David havde gjort, hvad der var ret i HERRENS Øjne, og ikke, saa længe han levede, var veget fra noget af, hvad han havde paalagt ham, undtagen over for Hetiten Urias.

Romerne 8:3
Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for Syndens Skyld og saaledes domfældte Synden i Kødet,

Urias.

2.Samuel 23:39
Hetiten Urias. I alt syv og tredive.

1.Krønikebog 11:41
Hetiten Urias; Zabad, Alajs Søn;

Uriah.

Links
Matthæus 1:6 InterlinearMatthæus 1:6 FlersprogedeMateo 1:6 SpanskMatthieu 1:6 FranskeMatthaeus 1:6 TyskMatthæus 1:6 KinesiskMatthew 1:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 1:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden