Esajas 60:10
Udlændinge skal bygge dine Mure, og tjene dig skal deres Konger; thi i Vrede slog jeg dig vel, men i Naade forbarmer Jeg mig over dig.
Bibel Viden Treasury

the sons

Esajas 61:5
Fremmede skal staa og vogte eders Smaakvæg, Udlændinge slide paa Mark og i Vingaard.

Esajas 66:21
Ogsaa af dem vil jeg udtage Levitpræster, siger HERREN.

Zakarias 6:15
Langvejsfra skal man komme og bygge paa HERRENS Helligdom; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til eder. Og dersom I adlyder HERREN eders Gud — — —

their kings

Esajas 60:3
Til dit Lys skal Folkene vandre, og Konger til dit straalende Skær.

Esajas 49:23
Konger bliver Fosterfædre for dig, deres Dronninger skal være dine Ammer. De kaster sig paa Ansigtet for dig, slikker dine Fødders Støv. Du skal kende, at jeg er HERREN; de, som bier paa mig, bliver ikke til Skamme.

Ezra 6:3-12
I sit første Regeringsaar udstedte Kong Kyros følgende Befaling: Gudshuset i Jerusalem skal genopbygges, for at man der kan ofre Slagtofre og frembære Guds Ildofre; det skal være tresindstyve Alen højt og tresindstyve Alen bredt…

Ezra 7:12-28
Artaxerxes, Kongernes Konge, til Præsten Ezra, den skriftlærde Kender af Himmelens Guds Lov, og saa videre:…

Nehemias 2:7-9
Og jeg sagde til Kongen: Hvis Kongen synes, saa lad mig faa Breve med til Statholderne hinsides Floden, saa de lader mig drage videre, til jeg naar Juda,…

Aabenbaring 21:24,26
Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger bringe deres Herlighed til den,…

in my wrath

Esajas 12:1
Paa hin Dag skal du sige: Jeg takker dig, HERRE, thi du vrededes paa mig; men din Vrede svandt, og du trøstede mig.

Esajas 54:7,8
Jeg forlod dig et lidet Øjeblik, men favner dig i stor Barmhjertighed;…

Esajas 57:17,18
For hans Gridskheds Skyld blev jeg vred, slog ham og skjulte mig i Harme; han fulgte i Frafald sit Hjertes Vej.…

Salmerne 30:5
Thi et Øjeblik varer hans Vrede, Livet igennem hans Naade; om Aftenen gæster os Graad, om Morgenen Frydesang.

Links
Esajas 60:10 InterlinearEsajas 60:10 FlersprogedeIsaías 60:10 SpanskÉsaïe 60:10 FranskeJesaja 60:10 TyskEsajas 60:10 KinesiskIsaiah 60:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Esajas 60:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden