1.Mosebog 18:21
Derfor vil jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet saa galt, som det lyder til efter Skriget over dem, der har naaet mig — derom vil jeg have Vished!«
Bibel Viden Treasury

I will go down.

1.Mosebog 11:5,7
Men HERREN steg ned for at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede,…

2.Mosebog 3:8
og jeg er steget ned for at udfri dem af Ægyptens Haand og føre dem bort fra dette Land til et godt og vidtstrakt Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning, til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizziternes, Hivviternes og Jebusiternes Egn.

2.Mosebog 33:5
Da sagde HERREN til Moses: »Sig til Israeliterne; I er et halsstarrigt Folk! Vandrede jeg kun et eneste Øjeblik i din Midte, maatte jeg tilintetgøre dig. Tag du dine Smykker af, saa skal jeg tænke over, hvad jeg vil gøre for dig!«

Mika 1:3
Thi se, fra sit Sted gaar HERREN ud, stiger ned, skrider frem over Jordens Høje;

Johannes 6:38
Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min Villie, men hans Villie, som sendte mig.

1.Thessaloniker 4:16
Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først;

see.

Job 34:22
der er intet Mørke og intet Mulm, som Udaadsmænd kan gemme sig i.

Salmerne 90:8
Vor Skyld har du stillet dig for Øje, vor skjulte Brøst for dit Aasyns Lys.

Jeremias 17:1,10
Optegnet er Judas Synd med Griffel af Jern, med Diamantspids ristet i deres Hjertes Tavle og paa deres Altres Horn,…

Sefanias 1:12
Til den Tid skal det ske: Jeg ransager Jerusalem med Lygter og hjemsøger Mændene der, som ligger i Ro paa deres Bærme, som siger i deres Hjerte: »HERREN gør hverken godt eller ondt.«

Hebræerne 4:13
Og ingen Skabning er usynlig for hans Aasyn; men alle Ting ere nøgne og udspændte for hans Øjne, hvem vi staa til Regnskab.

I will know.

2.Mosebog 33:5
Da sagde HERREN til Moses: »Sig til Israeliterne; I er et halsstarrigt Folk! Vandrede jeg kun et eneste Øjeblik i din Midte, maatte jeg tilintetgøre dig. Tag du dine Smykker af, saa skal jeg tænke over, hvad jeg vil gøre for dig!«

5.Mosebog 8:2
Og du skal komme i Hu, hvorledes HERREN din Gud i disse fyrretyve Aar har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig paa Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej.

5.Mosebog 13:3
saa maa du ikke høre paa den Profets Tale eller paa den, der har Drømmen; thi HERREN eders Gud sætter eder paa Prøve for at se, om I elsker HERREN eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl.

Josva 22:22
»Gud, Gud HERREN, Gud, Gud HERREN ved det, og Israel skal vide det: Hvis det er i Genstridighed eller Troløshed mod HERREN, i den Hensigt at vende os fra HERREN,

Salmerne 139:1-24
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!…

Lukas 16:15
Og han sagde til dem: »I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud.

2.Korinther 11:11
Hvorfor? mon fordi jeg ikke elsker eder? Gud ved det.

Links
1.Mosebog 18:21 Interlinear1.Mosebog 18:21 FlersprogedeGénesis 18:21 SpanskGenèse 18:21 Franske1 Mose 18:21 Tysk1.Mosebog 18:21 KinesiskGenesis 18:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 18:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden