Salmenes 47
Norsk (1930)
1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. (2) Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

2For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.

3Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.

4Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

5Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.

6Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!

7For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

8Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.

9Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 46
Top of Page
Top of Page