Hoseas 4
Norsk (1930)
1Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.

2De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.

3Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.

4Allikevel må ingen gå i rette med nogen annen eller refse ham; for ditt folk er lik dem som tretter med en prest.

5Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med dig om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor.

6Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

7Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam.

8Av mitt folks synd lever de, og efter deres misgjerning higer de*.

9Derfor skal det gå med presten som med folket, og jeg vil hjemsøke ham for hans ferd og gi ham like for hans gjerninger.

10De skal ete og ikke bli mette, de skal drive utukt og ikke utbrede sig; for de har holdt op å akte på Herren.

11Hor og vin og most tar forstanden bort.

12Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets kjepp gir det svar; for utuktens ånd har forvillet dem, så de driver hor og ikke vil stå under sin Gud.

13På fjelltoppene ofrer de, og på haugene brenner de røkelse under eker og popler og terebinter, fordi skyggen der er god; derfor driver eders døtre hor, og eders sønnekoner gjør sig skyldige i ekteskapsbrudd.

14Jeg vil ikke hjemsøke eders døtre for deres hor, eller eders sønnekoner for deres ekteskapsbrudd; for mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med skjøgene. Således går det uforstandige folk til grunne.

15Om enn du, Israel, driver hor, så må ikke Juda gjøre sig skyldig i sådant! Gå ikke til Gilgal og dra ikke op til Bet-Aven* og sverg ikke**: Så sant Herren lever!

16For Israel er som en ustyrlig ku; men nu skal Herren la dem beite som lam på den vide mark.

17Efra'im er bundet til avgudsbilleder; la ham fare!

18Deres rus er forbi; utukt har deres skjold* drevet, høit har de elsket det som skammelig er.

19Et stormvær griper dem med sine vinger*, og de skal bli til skamme med sine offer.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Hosea 3
Top of Page
Top of Page