Salmerne 149
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Syng HERREN en ny Sang, hans Pris i de frommes Forsamling!

2Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,

3de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer;

4thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

5De fromme skal juble med Ære, synge paa deres Lejer med Fryd,

6med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Haand

7for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,

8for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern

9og fuldbyrde paa dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 148
Top of Page
Top of Page