Matthæus 4:18
Men da han vandrede ved Galilæas Sø, saa han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
Krydshenvisninger
Ezekiel 47:10
Fiskere skal staa ved det fra En-Gedi til En-Eglajim; et Sted til at udspænde Fiskegarn skal det være; dets Fisk skal være som det store Havs Fisk, saare mange.

Matthæus 4:19
Og han siger til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«

Matthæus 10:2
Og disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder,

Matthæus 15:29
Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op paa Bjerget og satte sig der.

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Markus 1:16
Og medens han gik langs Galilæas Sø, saa han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.

Markus 7:31
Og da han gik bort igen fra Tyrus's Egne, kom han over Sidon midt igennem Dekapolis's Egne til Galilæas Sø.

Lukas 5:1
Men det skete, da Folkeskaren trængte sig sammen om ham og hørte Guds Ord, og han stod ved Genezareths Sø,

Lukas 5:2
da saa han to Skibe staa ved Søen; men Fiskerne vare gaaede fra dem og toede Garnene.

Johannes 1:40
Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.

Johannes 6:1
Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø, Tiberias Søen.

Links
Matthæus 4:18 InterlinearMatthæus 4:18 FlersprogedeMateo 4:18 SpanskMatthieu 4:18 FranskeMatthaeus 4:18 TyskMatthæus 4:18 KinesiskMatthew 4:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 4:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden