1.Mosebog 49:24
men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe,
Krydshenvisninger
1.Peter 2:6
Thi det hedder i et Skriftsted: »Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror paa ham, skal ingenlunde blive til Skamme.«

1.Mosebog 48:15
Derpaa velsignede han Josef og sagde: »Den Gud, for hvis Aasyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,

1.Mosebog 49:23
Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb paa ham,

5.Mosebog 33:27
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«

2.Samuel 5:2
Allerede før i Tiden, da Saul var Konge over os, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over Israel!«

Job 29:20
min Ære er altid ny, min Bue er altid ung i min Haand!«

Salmerne 18:34
oplærte min Haand til Krig, saa mine Arme spændte Kobberbuen!

Salmerne 23:1
En Salme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,

Salmerne 73:23
Dog bliver jeg altid hos dig, du holder mig fast om min højre;

Salmerne 80:1
Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme. (2) Lyt til, du Israels Hyrde, der ledede Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner paa Keruber,

Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Salmerne 132:1
Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,

Salmerne 132:2
hvorledes han tilsvor HERREN, gav Jakobs Vældige et Løfte:

Salmerne 132:5
før jeg har fundet HERREN et Sted, Jakobs Vældige en Bolig!«

Esajas 1:24
Derfor lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE, Israels Vældige: »Min Gengælds Ve over Avindsmænd, min Hævn over Fjender!

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Esajas 49:26
Dem, der trænger dig, lader jeg æde deres eget Kød, deres Blod skal de drikke som Most; alt Kød skal kende, at jeg, HERREN, er din Frelser, din Genløser Jakobs Vældige.

Links
1.Mosebog 49:24 Interlinear1.Mosebog 49:24 FlersprogedeGénesis 49:24 SpanskGenèse 49:24 Franske1 Mose 49:24 Tysk1.Mosebog 49:24 KinesiskGenesis 49:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 49:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden