1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Krydshenvisninger
Johannes 1:1
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:2
Dette var i Begyndelsen hos Gud.

Apostlenes G. 17:24
Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder,

Hebræerne 1:10
Og: »Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.

Hebræerne 11:3
Ved Tro fatte vi, at Verden er bleven skabt ved Guds Ord, saa det ikke er af synlige Ting, at det, som ses, er blevet til.

Aabenbaring 4:11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og paa Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Job 9:8
han udspænder Himlen ene, skrider hen over Havets Kamme,

Job 38:4
Hvor var du, da jeg grundede Jorden? Sig frem, om du har nogen Indsigt!

Salmerne 89:11
Din er Himlen, og din er Jorden, du grunded Jorderig med dets Fylde.

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Salmerne 115:15
velsignet er I af HERREN, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 124:8
Vor Hjælp er HERRENS Navn, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 136:5
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 148:5
De skal prise HERRENS Navn, thi han bød, og de blev skabt;

Esajas 40:21
Ved I, hører I det ikke, er det ikke forkyndt jer for længst? Har I da ikke skønnet det, fra Jordens Grundvold blev lagt?

Esajas 42:5
Saa siger Gud HERREN, som skabte og udspændte Himlen, udbredte Jorden med dens Grøde, gav Folkene paa den Aandedræt og dem, som vandrer der, Aande.

Esajas 45:18
Thi saa siger HERREN, Himlens Skaber, han, som er Gud, som dannede Jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabte den øde, men danned den til at bebos: HERREN er jeg, ellers ingen.

Jeremias 10:12
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin Indsigt udspændte han Himmelen.

Jeremias 51:15
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.

Links
1.Mosebog 1:1 Interlinear1.Mosebog 1:1 FlersprogedeGénesis 1:1 SpanskGenèse 1:1 Franske1 Mose 1:1 Tysk1.Mosebog 1:1 KinesiskGenesis 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Aabenbaring 22:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden