5.Mosebog 5:29
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:40
Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg paalægger dig i Dag, for at det kan gaa dig og dine Børn efter dig vel, og for at du alle Dage kan leve længe i det Land, HERREN din Gud giver dig!

5.Mosebog 5:16
Ær din Fader og din Moder, saaledes som HERREN din Gud har paalagt dig, for at du kan faa et langt Liv, og det maa gaa dig vel i det Land, HERREN din Gud vil give dig.

5.Mosebog 5:30
Gaa derfor hen og byd dem at vende tilbage til deres Telte;

5.Mosebog 5:33
følg altid den Vej, som HERREN eders Gud har paalagt eder at gaa, at I kan blive i Live og faa det godt og leve længe i det Land, I skal tage i Besiddelse!

5.Mosebog 11:1
Saa elsk da HERREN din Gud og hold hans Forskrifter, hans Anordninger, Lovbud og Bud alle Dage:

5.Mosebog 32:29
Var de vise, forstod de det og indsaa, hvad der venter dem selv!

Salmerne 78:7
saa de slaar deres Lid til Gud og ikke glemmer Guds Gerninger, men overholder hans Bud,

Salmerne 81:13
Ak, vilde mit Folk dog høre mig, Israel gaa mine Veje!

Esajas 48:18
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,

Jeremias 42:6
Det være godt eller ondt, vi vil adlyde HERREN vor Guds Røst, til hvem vi sender dig, at det maa gaa os vel, naar vi adlyder HERREN vor Guds Røst.«

Links
5.Mosebog 5:29 Interlinear5.Mosebog 5:29 FlersprogedeDeuteronomio 5:29 SpanskDeutéronome 5:29 Franske5 Mose 5:29 Tysk5.Mosebog 5:29 KinesiskDeuteronomy 5:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
5.Mosebog 5:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden