Lukas 15:7
Jeg siger eder: Saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, mere end over ni og halvfemsindstyve retfærdige, som ikke trænge til Omvendelse.
Bibel Viden Treasury

joy.

Lukas 15:32
Men man burde være lystig og glæde sig, fordi denne din Broder var død og er bleven levende og var fortabt og er funden.«

Lukas 5:32
Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere til Omvendelse.«

Matthæus 18:13
Og hænder det sig, at han finder det, sandelig, siger jeg eder, han glæder sig mere over det end over de ni og halvfemsindstyve, som ikke ere farne vild.

which.

Lukas 15:29
Men han svarede og sagde til Faderen: Se, saa mange Aar har jeg tjent dig, og aldrig har jeg overtraadt noget af dine Bud, og du har aldrig givet mig et Kid, for at jeg kunde være lystig med mine Venner.

Lukas 16:15
Og han sagde til dem: »I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud.

Lukas 18:9-11
Men han sagde ogsaa til nogle, som stolede paa sig selv, at de vare retfærdige, og foragtede de andre, denne Lignelse:…

Ordsprogene 30:12
en Slægt, der tykkes sig ren og dog ej har tvættet Snavset af sig,

Romerne 7:9
Og jeg levede engang uden Lov, men da Budet kom, levede Synden op;

Filipperne 3:6,7
i Nidkærhed en Forfølger af Menigheden, i Retfærdigheden efter Loven udadlelig.…

Links
Lukas 15:7 InterlinearLukas 15:7 FlersprogedeLucas 15:7 SpanskLuc 15:7 FranskeLukas 15:7 TyskLukas 15:7 KinesiskLuke 15:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Lukas 15:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden