Josva 1:15
indtil HERREN har bragt eders Brødre til Hvile ligesom eder, naar ogsaa de har taget det Land i Besiddelse, som HERREN eders Gud vil give dem. Saa kan I vende tilbage til eders eget Land og tage det i Besiddelse, det, som HERRENS Tjener Moses gav eder østpaa hinsides Jordan!«
Bibel Viden Treasury

Until

4.Mosebog 32:17-22
men selv vil vi ruste os til Kamp og drage i Spidsen for Israeliterne, til vi har bragt dem hen til deres Sted; imens skal vore Familier blive i de befæstede Byer i Ly for Landets Indbyggere.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

Filipperne 1:21-26
Thi det at leve er mig Kristus og at dø en Vinding.…

Filipperne 2:4
og ikke se hver paa sit, men enhver ogsaa paa andres.

then ye shall

5.Mosebog 22:4
Naar du ser din Broders Okse eller Æsel styrte paa Vejen, maa du ikke undlade at tage dig af dem, men du skal hjælpe ham med at faa dem op.

1.Korinther 12:26
og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.

1.Korinther 13:5
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde;

Links
Josva 1:15 InterlinearJosva 1:15 FlersprogedeJosué 1:15 SpanskJosué 1:15 FranskeJosua 1:15 TyskJosva 1:15 KinesiskJoshua 1:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Josva 1:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden