2.Krønikebog 12:12
Men da han havde ydmyget sig, vendte HERRENS Vrede sig fra ham, saa han ikke helt tilintetgjorde ham; ogsaa i Juda var Forholdene gode.
Bibel Viden Treasury

when

2.Krønikebog 12:6,7
Da ydmygede Israels Øverster og Kongen sig og sagde: »HERREN er retfærdig!«…

2.Krønikebog 33:12,13
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Klagesangene 3:22,33,42
HERRENS Miskundhed er ikke til Ende, ikke brugt op,…

1.Peter 5:6
Derfor ydmyger eder under Guds vældige Haand, for at han i sin Tid maa ophøje eder.

also in Judah things went well.

2.Krønikebog 19:3
Noget godt er der dog hos dig, thi du har udryddet Asjererne af Landet, og du har vendt dit Hjerte til at søge Gud.«

1.Mosebog 18:24
Maaske findes der halvtredsindstyve retfærdige i Byen; vil du da virkelig udrydde dem og ikke tilgive Stedet for de halvtredsindstyve retfærdiges Skyld, som findes derinde.

1.Kongebog 14:13
og hele Israel skal holde Dødeklage over ham og jorde ham, thi han er den eneste af Jeroboams Slægt, der skal komme i en Grav; thi hos ham fandtes dog noget, der vandt HERREN Israels Guds Behag inden for Jeroboams Slægt.

Esajas 6:13
og er der endnu en Tiendedel deri, skal ogsaa den udryddes som en Terebinte eller Eg, af hvilken en Stub bliver tilbage, naar den fældes. Dens Stub er hellig Sæd.

Links
2.Krønikebog 12:12 Interlinear2.Krønikebog 12:12 Flersprogede2 Crónicas 12:12 Spansk2 Chroniques 12:12 Franske2 Chronik 12:12 Tysk2.Krønikebog 12:12 Kinesisk2 Chronicles 12:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Krønikebog 12:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden