1.Korinther 9:23
Men alt gør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan blive meddelagtig deri.
Bibel Viden Treasury

for.

1.Korinther 9:12
Dersom andre nyde saadan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere? Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi taale alt, for at vi ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium.

Markus 8:35
Thi den, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men den, som mister sit Liv for min og Evangeliets Skyld, han skal frelse det.

2.Korinther 2:4
Thi ud af stor Hjertets Trængsel og Beklemthed skrev jeg eder til, under mange Taarer, ikke for at I skulde blive bedrøvede, men for at I skulde kende den Kærlighed, som jeg har særlig til eder.

Galaterne 2:5
For dem vege vi end ikke et Øjeblik i Eftergivenhed, for at Evangeliets Sandhed maatte blive varig hos eder.

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

that.

1.Korinther 9:25-27
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.…

2.Timotheus 2:6
Den Bonde, som arbejder, bør først have Del i Frugterne.

Hebræerne 3:1,14
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,…

1.Peter 5:1
De Ældste iblandt eder formaner jeg som Medældste og Vidne til Kristi Lidelser, som den, der ogsaa har Del i Herligheden, der skal aabenbares:

1.Johannes 1:3
hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

Links
1.Korinther 9:23 Interlinear1.Korinther 9:23 Flersprogede1 Corintios 9:23 Spansk1 Corinthiens 9:23 Franske1 Korinther 9:23 Tysk1.Korinther 9:23 Kinesisk1 Corinthians 9:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Korinther 9:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden