Salmenes 128
Norsk (1930)
1En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

2Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel.

3Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord.

4Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren.

5Herren skal velsigne dig fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke alle ditt livs dager.

6Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 127
Top of Page
Top of Page