Ezra 2
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort til Babel, men nu vendte de tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin By; 2de kom i Følge med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilsjan, Mispar, Bigvaj, Rehum og Ba'ana. Tallet paa Mændene i Israels Folk var: 3Par'osj's Efterkommere 2172, 4Sjefatjas Efterkommere 372, 5Aras Efterkommere 775, 6Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2812, 7Elams Efterkommere 1254, 8Zattus Efterkommere 945, 9Zakkajs Efterkommere 760, 10Banis Efterkommere 642, 11Bebajs Efterkommere 623, 12Azgads Efterkommere 1222, 13Adonikams Efterkommere 666, 14Bigvajs Efterkommere 2056, 15Adins Efterkommere 454, 16Aters Efterkommere gennem Hizkija 98, 17Bezajs Efterkommere 323, 18Joras Efterkommere 112, 19Hasjums Efterkommere 223, 20Gibbars Efterkommere 95, 21Betlehems Efterkommere 123, 22Mændene fra Netofa 56, 23Mændene fra Anatot 128, 24Azmavets Efterkommere 42, 25Kirjat-Jearims, Kefiras og Be'erots Efterkommere 743, 26Ramas og Gebas Efterkommere 621, 27Mændene fra Mikmas 122, 28Mændene fra Betel og Aj 223, 29Nebos Efterkommere 52, 30Magbisj's Efterkommere 156, 31det andet Elams Efterkommere 1254, 32Harims Efterkommere 320, 33Lods, Hadids og Onos Efterkommere 725, 34Jerikos Efterkommere 345, 35Sena'as Efterkommere 3630.

36Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973, 37Immers Efterkommere 1052, 38Pasjhurs Efterkommere 1247, 39Harims Efterkommere 1017.

40Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74, 41Tempelsangerne var: Asafs Sønner 128. 42Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere, i alt 139.

43Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots, 44Keros's, Si'as, Padons, 45Lebanas, Hagabas, Akkubs, 46Hagabs, Salmajs, Hanans, 47Giddels, Gahars, Reajas, 48Rezins, Nekodas, Gazzams, 49Uzzas, Paseas, Besajs, 50Asnas, Me'uniternes, Nefusiternes, 51Bakbuks, Hakufas, Harhurs, 52Bazluts, Mehidas, Harsjas, 53Barkos's, Siseras, Temas, 54Nezias og Hatifas Efterkommere.

55Efterkommere af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Perudas, 56Ja'alas, Darkons, Giddels, 57Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amis Efterkommere.

58Tempeltrællene og Efterkommerne af Salomos Trælle var i alt 392.

59Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addan og Immer, kunde ikke opgive deres Fædrenehuse og Slægt, hvor vidt de hørte til Israel: 60Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 652.

61Og af Præsterne: Habajas, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem. 62De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem, derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden. 63Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.

64Hele Menigheden udgjorde 42 360 65foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvortil kom 200 Sangere og Sangerinder. 66Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245, 67deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.

68Af Fædrenehusenes Overhoveder gav nogle, da de kom til HERRENS Hus i Jerusalem, frivillige Gaver til Guds Hus, for at det kunde genopbygges paa sin Plads; 69de gav efter deres Evne til Byggesummen 61 000 Drakmer Guld, 5000 Miner Sølv og 100 Præstekjortler.

70Derpaa bosatte Præsterne, Leviterne og en Del al Folket sig i Jerusalem og dets Omraade, men Sangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene og hele det øvrige Israel i deres Byer.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Ezra 1
Top of Page
Top of Page