Ezekiel 48
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende er Navnene paa Stammerne: Yderst i Nord fra Havet i Retning af Hetlon til det Sted, hvor Vejen gaar til Hamat, og videre til Hazar-Enon, med Damaskus's Omraade mod Nord ved Siden af Hamat, fra Østsiden til Vestsiden: Dan, een Stammelod; 2langs Dans Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Aser, een Stammelod; 3langs Asers Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Naftali, een Stammelod; 4langs Naftalis Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Manasse, een Stammelod; 5langs Manasses Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Efraim, een Stammelod; 6langs Efraims Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Ruben, een Stammelod; 7langs Rubens Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Juda, een Stammelod.

8Langs Judas Omraade fra Østsiden til Vestsiden skal Offerydelsen, som I yder, være 25 000 Alen bred og lige saa lang som hver Stammelod fra Østsiden til Vestsiden; og Helligdommen skal ligge i Midten. 9Offerydelsen, som I skal yde HERREN, skal være 25 000 Alen lang og 20 800 Alen bred;

10og den hellige Offerydelse skal tilhøre følgende: Præsterne skal have et Stykke, som mod Nord er 25 000 Alen langt, mod Vest 10 000 Alen bredt, mod Øst 10 000 Alen bredt og mod Syd 25 000 Alen langt; og HERRENS Helligdom skal ligge i Midten. 11De helligede Præster, Zadoks Efterkommere, som tog Vare paa, hvad jeg vilde have varetaget, og ikke som Leviterne for vild, da Israeliterne gjorde det, 12skal det tilhøre som en Offerydelse af Landets Offerydelse, et højhelligt Omraade langs Leviternes. 13Og Leviterne skal have et lige saa stort Omraade som Præsterne, 25 000 Alen langt og 10 000 Alen bredt; den samlede Længde bliver saaledes 25 000 Alen, Bredden 20 000. 14De maa ikke sælge eller bortbytte noget deraf eller overdrage denne Førstegrøde af Landet til andre, thi den er helliget HERREN.

15Det Stykke paa 5000 Alens Bredde, som er tilovers af Offerydelsens Bredde langs de 25 000 Alen, skal være uindviet Land og tilfalde Byen til Boliger og Græsgang, og Byen skal ligge i Midten; 16dens Maal skal være følgende: Nordsiden 4500 Alen, Sydsiden 4500, Østsiden 4500 og Vestsiden 4500. 17Byens Græsgang skal være 250 Alen mod Nord, 250 mod Syd, 250 mod Øst og 250 mod Vest. 18Af det Stykke, som endnu er tilovers langs med den hellige Offerydelse, 10 000 Alen mod Øst og 10 000 mod Vest, skal Afgrøden tjene Byens Indbyggere til Mad. 19Byens Befolkning skal sammensættes saaledes, at Folk fra alle Israels Stammer bor der: 20I alt skal I som Offerydelse yde en Firkant paa 25 000 Alen, den hellige Offerydelse foruden Byens Grundejendom.

21Men Resten skal tilfalde Fyrsten; hvad der ligger paa begge Sider af den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom, østen for de 25 000 Alen hen til Østgrænsen og vesten for de 25 000 Alen hen til Vestgrænsen, langs Stammelodderne, skal tilhøre Fyrsten; den hellige Offerydelse, Templets Helligdom i Midten 22og Leviternes og Byens Grundejendom skal ligge midt imellem de Stykker, som tilfalder Fyrsten mellem Judas og Benjamins Omraade.

23Saa følger de sidste Stammer: Fra Østsiden til Vestsiden Benjamin, een Stammelod; 24langs Benjamins Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Simeon, een Stammelod; 25langs Simeons Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Issakar, een Stammelod; 26langs Issakars Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Zebulon, een Stammelod; 27langs Zebulons Omraade fra Østsiden til Vestsiden: Gad, een Stammelod; 28og langs Gads Omraade paa Sydsiden skal Grænsen gaa fra Tamar over Meribas Vand ved Kadesj til Bækken ud til det store Hav. 29Det er det Land, I ved Lodkastning skal udskifte som Arvelod til Israels Stammer, og det er deres Stammelodder, lyder det fra den Herre HERREN.

30Følgende er Byens Udgange; Byens Porte skal opkaldes efter Israels Stammer: 31Paa Nordsiden, der maaler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Rubens, den anden Judas og den tredje Levis; 32paa Østsiden, der maaler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Josefs, den anden Benjamins og den tredje Dans; 33paa Sydsiden, der maaler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Simeons, den anden Issakars og den tredje Zebulons; 34paa Vestsiden, der maaler 4500 Alen, er der tre Porte, den første Gads, den anden Asers og den tredje Naftalis. 35Omkredsen er 18 000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page