Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«
Krydshenvisninger
Daniel 2:44
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 4:23
Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

Matthæus 6:10
komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden;

Matthæus 10:7
Men paa eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.

Markus 1:15
og sagde: »Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror paa Evangeliet!«

Lukas 1:16
og mange af Israels Børn skal han omvende til Herren deres Gud.

Lukas 10:9
og Helbreder de syge, som ere der, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til eder.

Lukas 10:11
Endog det Støv, som hænger ved vore Fødder fra eders By, tørre vi af til eder; dog dette skulle I vide, at Guds Rige er kommet nær.

Lukas 11:20
Men dersom jeg uddriver de onde Aander ved Guds Finger, da er jo Guds Rige kommet til eder.

Lukas 21:31
Saaledes skulle ogsaa I, naar I se disse Ting ske, skønne, at Guds Rige er nær.

Links
Matthæus 3:2 InterlinearMatthæus 3:2 FlersprogedeMateo 3:2 SpanskMatthieu 3:2 FranskeMatthaeus 3:2 TyskMatthæus 3:2 KinesiskMatthew 3:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 3:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden