Salmerne 51:16
Thi i Slagtoffer har du ikke Behag, og gav jeg et Brændoffer, vandt det dig ikke.
Bibel Viden Treasury

desirest

Salmerne 51:6
Du elsker jo Sandhed i Hjertets Løndom, saa lær mig da Visdom i Hjertedybet.

2.Mosebog 21:14
Naar derimod en handler med Overlæg, saa han med List slaar sin Næste ihjel, da skal du rive ham bort fra mit Alter, for at han kan lide Døden.

4.Mosebog 15:27,30,31
Men hvis et enkelt Menneske synder af Vanvare, skal han bringe en aargammel Ged som Syndoffer.…

4.Mosebog 35:31
I maa ikke tage mod Sonebøde for en Manddraber, naar han har forbrudt sit Liv; han skal lide Døden,

5.Mosebog 22:22
Naar en Mand gribes i Samleje med en gift Kvinde, skal de begge dø, baade Manden, der laa hos Kvinden, og Kvinden selv. Saaledes skal du udrydde det onde af Israel.

Hoseas 6:6
Ej Slagtoffer — Kærlighed vil jeg, ej Brændofre — Kendskab til Gud!

else would I.

Salmerne 40:6
Til Slagt— og Afgrødeoffer har du ej Lyst, du gav mig aabne Ører, Brænd— og Syndoffer kræver du ikke.

Salmerne 50:8
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

Ordsprogene 21:27
Vederstyggeligt er de gudløses Offer, især naar det ofres for Skændselsdaad.

Esajas 1:11-15
Hvad skal jeg med alle eders Slagtofre? siger HERREN; jeg er mæt af Væderbrændofre, af Fedekalves Fedt, har ej Lyst til Blod af Okser og Lam og Bukke.…

Jeremias 7:22,23,27
Thi dengang jeg førte eders Fædre ud af Ægypten, talede jeg ikke til dem eller bød dem noget om Brændoffer og Slagtoffer;…

Amos 5:21-23
Jeg hader, forsmaar eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,…

Hebræerne 10:5,6
Derfor siger han, idet han indtræder i Verden: »Slagtoffer og Madoffer havde du ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;…

Links
Salmerne 51:16 InterlinearSalmerne 51:16 FlersprogedeSalmos 51:16 SpanskPsaume 51:16 FranskePsalm 51:16 TyskSalmerne 51:16 KinesiskPsalm 51:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 51:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden