Salmerne 44:15
Min Skændsel er mig altid i Tanke, og Skam bedækker mit Aasyn
Bibel Viden Treasury

confusion

Josva 7:7-9
Og Josua sagde: »Ak, Herre, HERRE! Hvorfor lod du dette Folk gaa over Jordan, naar du vilde give os i Amoriternes Haand og lade os gaa til Grunde? Havde vi dog blot besluttet os til at blive hinsides Jordan!…

Ezra 9:6
og sagde: »Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit Ansigt til dig, min Gud, thi vore Misgerninger er vokset os over Hovedet, og vor Skyld er saa stor, at den rækker til Himmelen!

Jeremias 3:25
Vi lægger os ned i vor Skændsel, vor Skam er vort Tæppe, thi mod HERREN vor Gud har vi syndet, vi og vore Fædre fra Ungdommen af til i Dag; vi hørte ikke paa HERREN vor Guds Røst.

covered

Salmerne 69:7
Thi for din Skyld bærer jeg Spot, mit Aasyn dækkes af Skændsel;

Salmerne 71:13
lad dem blive til Skam og Skændsel, dem, der staar mig imod, lad dem hylles i Spot og Spe, dem, der vil mig ondt!

Salmerne 89:45
afkorted hans Ungdoms Dage og hylled ham ind i Skam. — Sela.

Jeremias 51:51
Vi blev til Skamme, thi Smædeord maatte vi høre; Blusel lagde sig over vore Ansigter, thi fremmede overfaldt HERRENS Hus's Helligdomme.

Links
Salmerne 44:15 InterlinearSalmerne 44:15 FlersprogedeSalmos 44:15 SpanskPsaume 44:15 FranskePsalm 44:15 TyskSalmerne 44:15 KinesiskPsalm 44:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 44:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden