Ordsprogene 13:25
Den retfærdige spiser, til Sulten er stillet, gudløses Bug er tom.
Bibel Viden Treasury

righteous

Salmerne 34:10
Unge Løver lider Nød og sulter, men de, der søger HERREN, dem fattes intet godt.

Salmerne 37:3,16,18,19
Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,…

1.Timotheus 4:8
Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.

Hebræerne 13:5
Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«

the belly

Ordsprogene 6:11
som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.

Ordsprogene 24:34
Som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.

5.Mosebog 28:48
skal du komme til at tjene dine Fjender, som HERREN vil sende imod dig, under Hunger og Tørst, Nøgenhed og Mangel paa alt; han skal lægge Jernaag paa din Nakke, indtil de har lagt dig øde.

5.Mosebog 32:24
De udmagres af Sult og hentæres af Pestglød og giftig Sot; saa sender jeg Vilddyrs Tænder og Slangers Gift imod dem.

Esajas 65:13,14
Derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, mine Tjenere skal spise, men I skal sulte, se, mine Tjenere skal drikke, men I skal tørste, se, mine Tjenere skal glædes, men I skal beskæmmes,…

2.Thessaloniker 3:10
Ogsaa da vi vare hos eder, bød vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke have Føden!

Links
Ordsprogene 13:25 InterlinearOrdsprogene 13:25 FlersprogedeProverbios 13:25 SpanskProverbes 13:25 FranskeSprueche 13:25 TyskOrdsprogene 13:25 KinesiskProverbs 13:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Ordsprogene 13:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden