Jeremias 14:7
Vidner vore Synder imod os, HERRE, grib saa for dit Navns Skyld ind! Thi mange Gange faldt vi fra, mod dig har vi syndet.
Bibel Viden Treasury

though.

Esajas 59:12
Thi du ser, vore Synder er mange, vor Brøde vidner imod os; ja, vi har vore Synder for Øje, vi kender saavel vor Skyld:

Hoseas 5:5
Mod Israel vidner dets Hovmod; Efraim styrter for sin Brøde, med dem skal og Juda styrte.

Hoseas 7:10
Mod Israel vidner dets Hovmod; de vendte ej om til HERREN deres Gud og søgte ham ikke trods alt.

do.

Jeremias 14:20,21
Vi kender vor Gudløshed, HERRE, vore Fædres Brøde, thi vi synded mod dig.…

5.Mosebog 32:27
men jeg frygtede, at Fjenden skulde volde mig Græmmelse, deres Avindsmænd tage fejl og tænke: Det var vor egen Haand, der var stærk, ej HERREN, der gjorde alt dette.

Josva 7:9
Naar Kana'anæerne og alle Landets Indbyggere hører det, falder de over os fra alle Sider og udsletter vort Navn af Jorden; hvad vil du da gøre for dit store Navns Skyld?«

Salmerne 25:11
For dit Navns Skyld, HERRE, tilgive du min Brøde, thi den er stor.

Salmerne 115:1
Ikke os, o HERRE, ikke os, men dit Navn, det give du Ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld!

Ezekiel 20:9,14,22
For mit Navns Skyld greb jeg dog ind, at det ikke skulde vanæres for de Folks Øjne, blandt hvilke de levede, og i hvis Paasyn jeg havde aabenbaret mig for dem, idet jeg førte dem ud af Ægypten.…

Daniel 9:9,18,19
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod…

Efeserne 1:6,12
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

for our.

Jeremias 2:19
Lad din Ulykke gøre dig klog og lær af dit Frafald, kend og se, hvor ondt og bittert det er, at du svigted HERREN din Gud; Frygt for mig findes ikke hos dig, saa lyder det fra Herren, Hærskarers HERRE.

Jeremias 3:6
HERREN sagde til mig i Kong Josias's Dage: Saa du, hvad den troløse Kvinde Israel gjorde? Hun gik op paa ethvert højt Bjerg og hen under ethvert grønt Træ og bolede.

Jeremias 5:6
Derfor skal en Løve fra Skoven slaa dem, en Ulv fra Ødemarken hærge dem, en Panter lure ved Byerne; enhver, som gaar derfra, rives sønder; thi talrige er deres Synder, mange deres Frafald.

Ezra 9:6,7,15
og sagde: »Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit Ansigt til dig, min Gud, thi vore Misgerninger er vokset os over Hovedet, og vor Skyld er saa stor, at den rækker til Himmelen!…

Nehemias 9:33,34
I alt, hvad der er kommet over os, staar du retfærdig, thi du har vist dig trofast, men vi var ugudelige.…

Daniel 9:5-16
Vi har syndet og handlet ilde, været gudløse og genstridige; vi veg fra dine Bud og Vedtægter…

Links
Jeremias 14:7 InterlinearJeremias 14:7 FlersprogedeJeremías 14:7 SpanskJérémie 14:7 FranskeJeremia 14:7 TyskJeremias 14:7 KinesiskJeremiah 14:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Jeremias 14:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden