1.Mosebog 34:19
og den unge Mand tøvede ikke med at gøre saaledes, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus;
Bibel Viden Treasury

because.

1.Mosebog 29:20
Saa tjente Jakob syv Aar for Rakel; og de syntes ham kun nogle faa Dage, fordi han elskede hende.

Højsangen 8:6
Læg mig som en Seglring om dit Hjerte, som et Armbaand om din Arm! Thi Kærlighed er stærk som Døden, Nidkærhed haard som Dødsriget; dens Gløder er Brændende Glød, dens Lue er HERRENS Lue.

Esajas 62:4
Du kaldes ej mer »den forladte«, dit Land »den ensomme«; nej, »Velbehag« kaldes du selv, og dit Land kaldes »Hustru«. Thi HERREN har Velbehag i dig, dit Land skal ægtes.

honourable.

1.Mosebog 41:20
og de magre og usle Køer aad de syv første, fede Køer;

4.Mosebog 22:15
Men Balak sendte paa ny Høvdinger af Sted, flere og mere ansete end de forrige;

1.Samuel 22:14
Ahimelek svarede Kongen: »Hvem blandt alle dine Folk er saa betroet som David? Han er jo Kongens Svigersøn, Øverste for din Livvagt og højt æret i dit Hus?

2.Kongebog 5:1
Na'aman, Kongen af Arams Hærfører, havde meget at sige hos sin Herre og var højt agtet; thi ved ham havde HERREN givet Aramæerne Sejr; men Manden var spedalsk.

1.Krønikebog 4:9
Jabez var mere anset end sine Brødre. Hans Moder havde givet ham Navnet Jabez, idet hun sagde: »Jeg har født ham med Smerte!«

Esajas 3:3-5
Halvhundredfører og Stormand, Raadsherre og Haandværksmester og den, der er kyndig i Trolddom.…

Esajas 5:13
Derfor skal mit Folk føres bort, før det ved det, dets Adel blive Hungerens Bytte, dets Hob vansmægte af Tørst.

Esajas 23:8,9
Hvo satte sig dette for mod det kronede Tyrus, hvis Købmænd var Fyrster, hvis Kræmmere Jordens Adel?…

Apostlenes G. 13:50
Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.

Apostlenes G. 17:12
Saa troede da mange af dem og ikke faa af de fornemme græske Kvinder og Mænd.

Links
1.Mosebog 34:19 Interlinear1.Mosebog 34:19 FlersprogedeGénesis 34:19 SpanskGenèse 34:19 Franske1 Mose 34:19 Tysk1.Mosebog 34:19 KinesiskGenesis 34:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
1.Mosebog 34:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden