2.Samuel 1:27
Ak, at dog Heltene faldt, Stridsvaabnene lagdes øde!
Bibel Viden Treasury

How are

2.Samuel 1:19,25
Din Pryd, Israel, ligger dræbt paa dine Høje. Ak, at dog Heltene faldt!…

weapons

2.Kongebog 2:12
Og Elisa saa det og raabte: »Min Fader, min Fader, du Israels Vogne og Ryttere!« Og han saa ham ikke mere. Saa greb han sine Klæder og sønderrev dem.

2.Kongebog 13:14
Da Elisa blev ramt af den Sygdom, han døde af, kom Kong Joas af Israel ned til ham, bøjede sig grædende over ham og sagde: »Min Fader, min Fader, du Israels Vogne og Ryttere!«

Salmerne 46:9
Han gør Ende paa Krig til Jordens Grænser, han splintrer Buen, sønderbryder Spydene, Skjoldene tænder han i Brand.

Ezekiel 39:9,10
Saa skal Indbyggerne i Israels Byer gaa ud og gøre Ild paa og tænde op med Rustninger, smaa og store Skjolde, Buer, Pile, Haandstave og Spyd; og de skal bruge det til at gøre Ild med i syv Aar.…

Links
2.Samuel 1:27 Interlinear2.Samuel 1:27 Flersprogede2 Samuel 1:27 Spansk2 Samuel 1:27 Franske2 Samuel 1:27 Tysk2.Samuel 1:27 Kinesisk2 Samuel 1:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
2.Samuel 1:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden