Proverbs 28:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]hō-w-lêḵהוֹלֵ֣ךְwhoever walksVerb
8549 [e]tā-mîmתָּ֭מִיםuprightlyAdj
3467 [e]yiw-wā-šê-a‘;יִוָּשֵׁ֑עַshall be savedVerb
6140 [e]wə-ne‘-qašוְנֶעְקַ֥שׁ[he that is] but perverseVerb
1870 [e]də-rā-ḵa-yim,דְּ֝רָכַ֗יִם[in his] waysNoun
5307 [e]yip-pō-wlיִפּ֥וֹלshall fallVerb
259 [e]bə-’e-ḥāṯ.בְּאֶחָֽת׃at onceAdj
Hebrew Texts
משלי 28:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹולֵ֣ךְ תָּ֭מִים יִוָּשֵׁ֑עַ וְנֶעְקַ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם יִפֹּ֥ול בְּאֶחָֽת׃

משלי 28:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

Links
Proverbs 28:18Proverbs 28:18 Text AnalysisProverbs 28:18 InterlinearProverbs 28:18 MultilingualProverbs 28:18 TSKProverbs 28:18 Cross ReferencesProverbs 28:18 Bible HubProverbs 28:18 Biblia ParalelaProverbs 28:18 Chinese BibleProverbs 28:18 French BibleProverbs 28:18 German Bible

Bible Hub
Proverbs 28:17
Top of Page
Top of Page