Nehemiah 6:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end that [was]Subst
7936 [e]śā-ḵūrשָׂכוּר֙hiredVerb
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
4616 [e]lə-ma-‘an-לְמַֽעַן־to the end thatSubst
3372 [e]’î-rāאִירָ֥אI should be afraidVerb
6213 [e]wə-’e-‘ĕ-śeh-וְאֶֽעֱשֶׂה־and doVerb
3651 [e]kênכֵּ֖ןsoAdj
2398 [e]wə-ḥā-ṭā-ṯî;וְחָטָ֑אתִיand sinVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הand they might haveVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶם֙likePro
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֣םreportNoun
7451 [e]rā‘,רָ֔ע[matter] for an evilAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
2778 [e]yə-ḥā-rə-p̄ū-nî.יְחָֽרְפֽוּנִי׃they might reproachVerb
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֤עַן שָׂכוּר֙ ה֔וּא לְמַֽעַן־אִירָ֥א וְאֶֽעֱשֶׂה־כֵּ֖ן וְחָטָ֑אתִי וְהָיָ֤ה לָהֶם֙ לְשֵׁ֣ם רָ֔ע לְמַ֖עַן יְחָֽרְפֽוּנִי׃ פ

נחמיה 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען שכור הוא למען־אירא ואעשה־כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני׃ פ

Links
Nehemiah 6:13Nehemiah 6:13 Text AnalysisNehemiah 6:13 InterlinearNehemiah 6:13 MultilingualNehemiah 6:13 TSKNehemiah 6:13 Cross ReferencesNehemiah 6:13 Bible HubNehemiah 6:13 Biblia ParalelaNehemiah 6:13 Chinese BibleNehemiah 6:13 French BibleNehemiah 6:13 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:12
Top of Page
Top of Page