Malachi 2:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֣דoneAdj
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֗הhe makeVerb
7605 [e]ū-šə-’ārוּשְׁאָ֥רand Yet had he the residueNoun
7307 [e]rū-aḥר֙וּחַ֙of the spiritNoun
  lōw,ל֔וֹto himPrep
4100 [e]ū-māhוּמָה֙and WhyPro
259 [e]hā-’e-ḥāḏ,הָֽאֶחָ֔דoneAdj
1245 [e]mə-ḇaq-qêšמְבַקֵּ֖שׁThat he might seekVerb
2233 [e]ze-ra‘זֶ֣רַעoffspringNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm;אֱלֹהִ֑יםa godlyNoun
8104 [e]wə-niš-mar-temוְנִשְׁמַרְתֶּם֙Therefore take heedVerb
7307 [e]bə-rū-ḥă-ḵem,בְּר֣וּחֲכֶ֔םto your spiritNoun
802 [e]ū-ḇə-’ê-šeṯוּבְאֵ֥שֶׁתand against the wifeNoun
5271 [e]nə-‘ū-re-ḵāנְעוּרֶ֖יךָof his youthNoun
408 [e]’al-אַל־let noneAdv
898 [e]yiḇ-gōḏ.יִבְגֹּֽד׃deal treacherouslyVerb
Hebrew Texts
מלאכי 2:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹא־אֶחָ֣ד עָשָׂ֗ה וּשְׁאָ֥ר ר֙וּחַ֙ לֹ֔ו וּמָה֙ הָֽאֶחָ֔ד מְבַקֵּ֖שׁ זֶ֣רַע אֱלֹהִ֑ים וְנִשְׁמַרְתֶּם֙ בְּר֣וּחֲכֶ֔ם וּבְאֵ֥שֶׁת נְעוּרֶ֖יךָ אַל־יִבְגֹּֽד׃

מלאכי 2:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל־יבגד׃

Links
Malachi 2:15Malachi 2:15 Text AnalysisMalachi 2:15 InterlinearMalachi 2:15 MultilingualMalachi 2:15 TSKMalachi 2:15 Cross ReferencesMalachi 2:15 Bible HubMalachi 2:15 Biblia ParalelaMalachi 2:15 Chinese BibleMalachi 2:15 French BibleMalachi 2:15 German Bible

Bible Hub
Malachi 2:14
Top of Page
Top of Page