Job 15:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5493 [e]yā-sūrיָס֨וּר ׀do departVerb
4480 [e]min-nî-מִנִּי־out ofPrep
2822 [e]ḥō-šeḵ,חֹ֗שֶׁךְdarknessNoun
3127 [e]yō-naq-tōwיֹֽ֭נַקְתּוֹhis branchesNoun
3001 [e]tə-yab-bêšתְּיַבֵּ֣שׁshall dry upVerb
7957 [e]šal-hā-ḇeṯ;שַׁלְהָ֑בֶתthe flamesNoun
5493 [e]wə-yā-sūr,וְ֝יָס֗וּרand shall he go awayVerb
7307 [e]bə-rū-aḥבְּר֣וּחַby the breathNoun
6310 [e]pîw.פִּֽיו׃of his mouthNoun
Hebrew Texts
איוב 15:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־יָס֨וּר ׀ מִנִּי־חֹ֗שֶׁךְ יֹֽ֭נַקְתֹּו תְּיַבֵּ֣שׁ שַׁלְהָ֑בֶת וְ֝יָס֗וּר בְּר֣וּחַ פִּֽיו׃

איוב 15:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־יסור ׀ מני־חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃

Links
Job 15:30Job 15:30 Text AnalysisJob 15:30 InterlinearJob 15:30 MultilingualJob 15:30 TSKJob 15:30 Cross ReferencesJob 15:30 Bible HubJob 15:30 Biblia ParalelaJob 15:30 Chinese BibleJob 15:30 French BibleJob 15:30 German Bible

Bible Hub
Job 15:29
Top of Page
Top of Page