Jeremiah 14:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־thoughConj
5771 [e]‘ă-wō-nê-nūעֲוֹנֵ֙ינוּ֙our iniquitiesNoun
6030 [e]‘ā-nūעָ֣נוּtestifyVerb
  ḇā-nū,בָ֔נוּinPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֕הO LORDNoun
6213 [e]‘ă-śêhעֲשֵׂ֖הdoVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
8034 [e]šə-me-ḵā;שְׁמֶ֑ךָof [it] you [it] for your nameNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7231 [e]rab-būרַבּ֥וּare manyVerb
4878 [e]mə-šū-ḇō-ṯê-nūמְשׁוּבֹתֵ֖ינוּour backslidingsNoun
  lə-ḵāלְךָ֥toPrep
2398 [e]ḥā-ṭā-nū.חָטָֽאנוּ׃we have sinnedVerb
Hebrew Texts
ירמיה 14:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־עֲוֹנֵ֙ינוּ֙ עָ֣נוּ בָ֔נוּ יְהוָ֕ה עֲשֵׂ֖ה לְמַ֣עַן שְׁמֶ֑ךָ כִּֽי־רַבּ֥וּ מְשׁוּבֹתֵ֖ינוּ לְךָ֥ חָטָֽאנוּ׃

ירמיה 14:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך כי־רבו משובתינו לך חטאנו׃

Links
Jeremiah 14:7Jeremiah 14:7 Text AnalysisJeremiah 14:7 InterlinearJeremiah 14:7 MultilingualJeremiah 14:7 TSKJeremiah 14:7 Cross ReferencesJeremiah 14:7 Bible HubJeremiah 14:7 Biblia ParalelaJeremiah 14:7 Chinese BibleJeremiah 14:7 French BibleJeremiah 14:7 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:6
Top of Page
Top of Page