Jeremiah 14:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4723 [e]miq-wêhמִקְוֵה֙O the hopeNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3467 [e]mō-wō-šî-‘ōwמֽוֹשִׁיע֖וֹthe SaviorVerb
6256 [e]bə-‘êṯבְּעֵ֣תin timeNoun
6869 [e]ṣā-rāh;צָרָ֑הof troubleNoun
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
1961 [e]ṯih-yehתִֽהְיֶה֙should you beVerb
1616 [e]kə-ḡêrכְּגֵ֣רas a strangerNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the landNoun
732 [e]ū-ḵə-’ō-rê-aḥוּכְאֹרֵ֖חַand as a wayfaring manVerb
5186 [e]nā-ṭāhנָטָ֥ה[that] turns asideVerb
3885 [e]lā-lūn.לָלֽוּן׃to stayVerb
Hebrew Texts
ירמיה 14:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִקְוֵה֙ יִשְׂרָאֵ֔ל מֹֽושִׁיעֹ֖ו בְּעֵ֣ת צָרָ֑ה לָ֤מָּה תִֽהְיֶה֙ כְּגֵ֣ר בָּאָ֔רֶץ וּכְאֹרֵ֖חַ נָטָ֥ה לָלֽוּן׃

ירמיה 14:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון׃

Links
Jeremiah 14:8Jeremiah 14:8 Text AnalysisJeremiah 14:8 InterlinearJeremiah 14:8 MultilingualJeremiah 14:8 TSKJeremiah 14:8 Cross ReferencesJeremiah 14:8 Bible HubJeremiah 14:8 Biblia ParalelaJeremiah 14:8 Chinese BibleJeremiah 14:8 French BibleJeremiah 14:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:7
Top of Page
Top of Page